Annie Jansen - HART

U bent hier:
Annie Jansen in de Papaverstraat in Schijndel

Annie Jansen in de Papaverstraat in Schijndel. Als bewoner van de Bloemenwijk is zij actief als buurtvrijwilliger. Het schoolplein met platanen is een mooie plek in deze wijk.

Annie Jansen uit Schijndel is sinds 2017 burgercommissielid. Zij werd politiek actief bij de politieke campagne voor de gemeentelijke fusie. Ze stond op de kieslijst van HART. In de gemeente Schijndel was ze ook lid van de commissie Sociale Zaken. Als burgercommissielid ondersteunt zij het werk van de drie raadsleden en levert een bijdrage op het gebied van het sociaal domein.

Actief

Annie Jansen is als dochter, moeder en oma op vele terreinen actief. Door haar werkzaamheden en interesses staat zij midden in de samenleving. Zij zet zich in als jonge mantelzorger, belangenbehartiger, kinderbegeleider, wijk- en buurtwerk, vakbond, vrouwenemancipatiewerk, vrouwenhulpverlener, cliëntenraden, adviesraad sociaal domein, maatschappelijk werker, taaldocent, spreekuurhouder, sport en welzijn. Op deze gebieden heeft zij veel ervaring.

Verder houdt ze van lezen, theater, toneel, film, zingen, wandelen, fietsen, creatief, tentoonstellingen, musea en reizen.

HART

Voor Annie zijn onderstaande hoofduitgangspunten, met name burgerparticipatie en duurzaamheid, reden om zich in te zetten voor HART:

  1. Iedereen kan meedoen;
  2. De overheid is er vooral voor wie het zonder de overheid niet kan;
  3. Inwoners doen mee aan politiek en dat vinden die inwoners leuk en belangrijk;
  4. Samen zijn we duurzaam;
  5. De partij heet niet voor niets ‘HART’. Samenhang, onderlinge betrokkenheid.

Deze uitgangspunten hanteert zij bij onderwerpen die haar na aan het hart liggen zoals: jeugd, onderwijs, kinderopvang, ouderenwelzijn, participatie, werk en inkomen, integratie, wijk- en buurtontwikkeling, vrijwilligers, wonen en omgeving.

Ervaring

Als burgercommissielid luistert Annie vooral naar de problemen die mensen ondervinden. Haar ervaring op diverse terreinen kan zij daarbij goed gebruiken. Zij wil zelfstandig functioneren stimuleren. Daarnaast toetst zij als burgercommissielid praktijksituaties aan beleidsuitvoering. ‘Als burgercommissielid kun je kennis en ervaring delen en bijdragen in verbreding van inzichten in de te bespreken onderwerpen. ‘Je staat dichtbij de beleidsmakers en je kunt invloed uitoefenen.’

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?