Mari van der Aalsvoort - Hier

U bent hier:
Mari van der Aalsvoort bij de gemeentewerf in Schijndel

Mari van der Aalsvoort bij de gemeentewerf in Schijndel

De gemeentewerf in Schijndel. Voor Mari een mooi voorbeeld van samenwerking tussen particuliere organisaties en de lokale overheid (plaatsing van zonnecollectoren).

Mari was sinds 2010 raadslid in Schijndel voor de partij DORP ABS. Na de fusie ging deze partij op in Team Meierijstad. Namens deze partij heeft hij sinds januari 2017 zitting in de gemeenteraad.
Mari van der Aalsvoort uit Schijndel is gehuwd en heeft een stiefzoon. 

Laagdrempelig

Mari was in het verleden betrokken bij activiteiten in de wijk en kwam daardoor met de politiek in aanraking. Hij constateerde dat de politiek laagdrempelig is. “De combinatie bestuur en directe invloed op het dagelijkse leven fascineert mij. Als hoogst politieke orgaan kun je invloed uitoefenen op het lokaal bestuur. Er worden beslissingen genomen die direct van invloed zijn op de inwoners van Meierijstad.” Hij nodigt iedereen uit om dit zelf te ervaren. ‘Kom eens langs bij raadsleden. Zij zijn geïnteresseerd in de vragen en mening van de burgers.”

Sociaal domein

Mari geeft aan dat hij zich tijdens deze raadsperiode nadrukkelijk zal bemoeien met het sociaal domein en specifiek jeugdzorg. “Een groep die we echt een stem moeten geven om direct invloed uit te oefenen op hun eigen leefomgeving en toekomst. Als raadslid kun je iets betekenen voor inwoners van Meierijstad en initiatieven steunen.”

Duurzaamheid

Voor Mari is er nog een belangrijk onderwerp dat zijn aandacht heeft in deze raadsperiode. Dat is duurzaamheid. Hij gaat voor duurzame groei van de gemeente en duurzaam omgaan met de leefomgeving. Een mooi voorbeeld is voor hem de Energie Coöperatie Schijndel. Deze organisatie wil het opwekken en leveren van energie in eigen hand nemen o.a. door het plaatsen van zonnepanelen. Samen met de lokale overheid wordt naar locaties gezocht die daar geschikt voor zijn. “Wat mij betreft mogen op alle gemeentelijke gebouwen zonnecollectoren worden geplaatst. Misschien kan het bedrijfsleven daarin ook wat betekenen.”

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?