Pascal Timmers Lokaal Meierijstad

U bent hier:
Pascal Timmers in de kloostertuin in Boerdonk. “Een parel in Meierijstad”.

Pascal Timmers in de kloostertuin in Boerdonk. “Een parel in Meierijstad”.

Pascal Timmers van LOKAAL Meierijstad woont, samen met zijn partner en hun drie kinderen, in Boerdonk. Pascal is sinds maart 2014 lid van de gemeenteraad. Eerst in Veghel, nu in Meierijstad. Zijn specialisme ligt op het gebied van planning & control, gemeentefinanciën, bedrijfsvoering en bestuurszaken. Hij typeert zichzelf als luisterend en beschouwend.

Betrokkenheid

Waarom lid van de gemeenteraad? “Vanuit maatschappelijke betrokkenheid heb ik me verkiesbaar gesteld om te fungeren als spreekbuis voor de lokale gemeenschap. Door continu in gesprek te blijven met de gemeenschap, weet je wat er speelt en kan je dit ook een plek geven in de gemeenteraad. De raad is weliswaar kaderstellend en controlerend, maar volgt nog vaak de voorstellen zoals deze vanuit het college worden voorgelegd. Hierin kan nog meer de scherpte worden aangebracht en de stem van de gemeenschap een plek krijgen.”

Verbinding

In verbinding zijn en blijven met de gemeenschap (burgers, bedrijven en instellingen) is voor Pascal belangrijk. “Daarnaast is het behoud van voorzieningen (sociale woningbouw, onderwijs, wijk- en dorpshuizen) voor alle kernen en wijken van Meierijstad een belangrijk aandachtspunt.” Als voorbeeld noemt hij de kloostertuin in Boerdonk. “Deze tuin is, evenals de Corneliuskapel en dierenweide, aangelegd door vrijwilligers. Het groenonderhoud wordt wekelijks uitgevoerd door dezelfde groep vrijwilligers. Dergelijke burgerinitiatieven zijn een mooi voorbeeld om aan te tonen wat de kracht van een kleine kern is.”

Politiek dichtbij

Voor Pascal betekent de gemeente Meierijstad als raadslid: een regionale economische pijler, prettig wonen, werken, recreëren en een financieel gezonde gemeente. Pascal roept politiek geïnteresseerde burgers op om de commissie- en raadsvergaderingen eens vanaf de publieke tribune of via de livestream te volgen. “Daarnaast biedt o.a. Team Meierijstad via fractievergaderingen op locatie aan alle burgers de mogelijkheid om in gesprek te gaan met politici.“

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?