Peter Verbraak - Hier

U bent hier:
Peter Verbraak op de weekmarkt in Veghel. “Mensen maken de samenleving.”

Peter Verbraak op de weekmarkt in Veghel. “Mensen maken de samenleving.”  

Peter Verbraak uit Sint-Oedenrode van de fractie HIER, woont in Sint-Oedenrode, is getrouwd en vader van 4 kinderen. Peter zat voorheen in de gemeenteraad van Sint-Oedenrode. Hij kijkt positief naar de fusie per 1 januari 2017 met Schijndel en Veghel. Peter: "We hebben nu 13 mooie kernen en een pracht gemeente. De fusie is hoofdzakelijk winst." Peter is al decennia professioneel en vrijwillig betrokken bij zorg, wonen en welzijn. Zo is hij bijvoorbeeld ambassadeur 'dementie vriendelijke gemeente'. Peter: “Ik wil meedenken en bijdragen aan onze gemeenschap. Mijn vertrekpunten zijn: iedereen moet de kans krijgen om mee te doen, in de samenleving, in het economisch verkeer, op de arbeidsmarkt. enz.. En iedereen heeft recht op een fatsoenlijk dak boven het hoofd, op de kans zich te ontwikkelen, om zijn stem te laten horen enz..” Daar gaat Peter voor. Peter: “Daarnaast is het de kunst om goed om te gaan met verschillen tussen mensen en met de grote veranderingen van deze tijd. Denk aan de transitie sociaal domein en de energietransitie.”

Verrassend

Het raadswerk vindt Peter boeiend maar vaak ook verrassend. “Als je het ontdoet van al zijn franje, zitten er 35 mensen rond de raadstafel die zeer verschillende vertrekpunten en doelen hebben, maar die er samen toch wat van willen maken. Dat lukt bijna altijd goed, maar de weg er heen is vaak verrassend.” Over zijn ervaringen in Meierijstad zegt hij: “Ik ben tevreden over het reilen en zeilen van en in onze gemeente, al zijn we vaak eerder volgend dan vernieuwend”.

Sociaal domein

Peter richt zich hoofdzakelijk op het sociaal domein (wonen, werk, zorg en welzijn voor jong en oud), onderwijs, volksgezondheid en volkshuisvesting. Peter: “Ik wil bijdragen aan het voorkomen van verdere tweedeling door bijvoorbeeld te gaan voor inclusief beleid (niemand buitenspel). Werk voor iedereen en een goede sociale infrastructuur (o.a. wijk- en dorpsvoorzieningen). Maar het is geen gelopen wedstrijd, al wonen we in een pracht gemeente. Ook in Meierijstad groeit de armoede, stijgt de eenzaamheid, enz. Daarnaast krijgen we te maken met pittige vraagstukken die voortkomen uit bijvoorbeeld de vergrijzing/ontgroening in onze gemeente. Ik denk aan leegstand, vooral in het buitengebied, een nog groter tekort aan arbeidskrachten, ook in de zorg, meer dementerenden in de wijk, een te kort aan goedkopere huurwoningen enz. Als raad kunnen we niet alle problemen voorkomen, maar wel verkleinen door zaken tijdig aan te pakken.”

Burgerparticipatie

Om burgers te betrekken bij de politiek heeft Peter de volgende tip: “Ga eens naar een bijeenkomst van je dorps- of wijkraad. Denk en praat mee over wat er nog te doen staat. Ontdek hoe je door jouw inbreng invloed kunt uitoefenen op de keuzes die door de politiek gemaakt worden. Mogelijk ben je daarna (nog meer) geïnteresseerd in politiek.”

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?