Meepraten

U bent hier:

Onderwerpen aandragen

Burgers en/of maatschappelijke instellingen kunnen onderwerpen aandragen bij de agendacommissie. Het gaat om onderwerpen waarover zij informatie willen delen met de raad. Hiertoe kan – via de griffie - een gemotiveerd verzoek worden ingediend bij de agendacommissie.

Het is aan de agendacommissie om te besluiten of en zo ja wanneer de onderwerpen te agenderen voor een  beeldvormende avond.


Beeldvormende avond

Inspreken

Over zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen kan worden ingesproken. Uitgangspunt is vijf minuten per spreker. Na het inspreken kunnen raads- en commissieleden vragen stellen.

Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.

Let op: De beeldvormende avond wordt live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Aanmelding 

Uiterlijk 12.00 uur de  dag voorafgaand aan de dag van de beeldvormende avond.

Aanmelden spreekrecht beeldvormende avond 

Meer informatie: griffie@meierijstad.nl  


Commissies

Spreekrecht

Over onderwerpen die op de agenda van de commissies staan kan worden ingesproken. Er geldt een aantal uitzonderingen, zoals benoemingen en voordrachten. Er geldt een maximale spreektijd van vijf minuten per spreker. Na het inspreken kunnen commissieleden korte, verhelderende vragen stellen. Discussie met de commissieleden is niet mogelijk. De voorzitter of een commissielid doet een voorstel voor de behandeling van de inspreekbijdrage.

Ondersteuning van de inspreekbijdrage met schriftelijk materiaal is mogelijk. Dit is vooraf toe te sturen naar de griffie. De griffie zorgt voor verspreiding onder de raads- en commissieleden.

Let op: De commissievergadering wordt live uitgevonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.

Aanmelding 

Uiterlijk 12.00 uur de  dag voorafgaand aan de dag van de commissievergadering.

Aanmelden spreekrecht commissies

Meer informatie: griffie@meierijstad.nl  


Brief aan de gemeenteraad

Burgers en/of maatschappelijke instellingen kunnen via een brief aan de gemeenteraad aandacht vragen voor een bepaald onderwerp. Hebt u een boodschap voor de gemeenteraad?

Stuur dan een mail naar griffie@meierijstad.nl 

Of stuur een brief naar de griffie, postadres Meierijstad
Postbus  10.001
5460 DA Veghel

Uw e-mail of brief komt dan op de lijst ingekomen stukken van de raad. In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden brieven wel op de lijst van ingekomen stukken geplaatst maar niet getoond op de website. De gemeenteraad neemt hiervan wel kennis via een intern raadsinformatiesysteem.


Vergaderkalender

Wilt u weten wanneer de eerstvolgende vergaderingen zijn en wat er op de agenda staat?

Vergaderkalender


Welkom bij vergaderingen

De raads- en commissievergaderingen en de beeldvormende avonden zijn openbaar. U bent altijd welkom om hierbij aanwezig te zijn en na te praten met de raads- en commissieleden.

De vergaderingen zijn in het bestuurscentrum van Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. U kunt zo naar binnenlopen en op de publieke tribune gaan zitten.

Alle vergaderingen worden live uitgezonden. Zie www.meierijstad.nl/videoregistraties.