Meestgestelde vragen verkiezingen

U bent hier:

De verkiezing

Wanneer is de verkiezing?

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u stemmen.

Waarover gaan deze verkiezingen?

U kiest de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Wie mogen stemmen?

De leden van de Tweede Kamer worden gekozen door degenen die:

  • Op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2017) woonachtig zijn in Nederland;
  • De Nederlandse nationaliteit hebben;
  • Én op de dag van stemming (15 maart 2017) de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;

Het stemmen en de stempas

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas en een identiteitsbewijs meenemen en tonen. Het identiteitsbewijs kan een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs zijn. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn, d.w.z. geldig tot 16 maart 2012 (of een latere datum).

Wanneer ontvang ik de stempas?

Uw stempas ontvangt u per post, uiterlijk 1 maart 2017.

Wanneer ontvang ik de kandidatenlijsten?

De kandidatenlijsten worden uiterlijk 10 maart 2017 aan huis bezorgd.

Waar kan ik stemmen?

Met uw stempas kunt u in de gemeente stemmen in een stembureau naar uw keuze. Op de stempas is het adres in de buurt van uw woonadres vermeldt. De adressen van alle binnen de gemeente gevestigde stembureaus staan vermeldt op de achterzijde van de kandidatenlijst.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u op de dag van stemming niet persoonlijk uw stem uit kan brengen, bijvoorbeeld wegens ziekte of vakantie, kan iemand anders voor u stemmen. Deze zogenaamde volmacht kan op twee manieren:

  • Via een onderhandse volmacht: Hierbij verleent de ene kiezer (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde) door het invullen van de achterkant van de stempas. De gemachtigde brengt deze volmacht stem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit. Hij moet ook een kopie van een identiteitsdocument van de volmachtgever laten zien.
  • Via een schriftelijke volmacht: Hierbij dient de kiezer een schriftelijk verzoek in bij de woongemeente tot het machtigen van een andere kiezer om voor hem te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u tot en met 10 maart 2017 aanvragen. De gemachtigde ontvangt een volmacht bewijs.

Let op: Een gemachtigde mag nooit meer dan 2 machtigingen aannemen!

Wat zijn de openingstijden van de stembureaus?

De openingstijd van stembureaus is van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Zijn de stembureaus toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking?

Alle stemlokalen in de gemeente Meierijstad zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Waar kan ik terecht voor meer vragen over de Tweede Kamer verkiezingen?

Hebt u vragen of wilt u meer weten over deze verkiezingen? Neem dan contact op met het KlantenContactCentrum van de gemeente Meierijstad via telefoon 14 0413. Mailen kan ook naar verkiezingen@meierijstad.nl

Meer informatie vindt u ook op de website van de kiesraad www.kiesraad.nl