Meierijstad Beste Overheidsorganisatie 2020

U bent hier:

Coach     -     Grootdenker     -     Ondernemer     -     Partner

DE KRACHT VAN SAMEN

Meierijstad is een jonge gemeente die volop in beweging is. De echte Brabantse mentaliteit van toegankelijk, persoonlijk en to the point kenmerkt de manier waarop wij als organisatie werken. Hoe onze normen en waarden zijn en hoe wij met elkaar omgaan. Met onze collega’s, inwoners, bedrijven en partners. Of je nu in het gemeentehuis werkt of daarbuiten. Het maakt ons wie we zijn. Het maakt ons Meierijstad. Dat voel je als je bij ons werkt. En dat voelen de mensen voor wie we er zijn ook. 


Op deze website 'De Kracht van Samen' nemen wij je mee in wie wij als gemeente Meierijstad zijn en waar wij voor staan. Dat doen wij aan de hand van vier rollen, die goed bij ons passen (Coach, Grootdenker, Ondernemer & Partner).

Deze website is het best leesbaar op een desktop of laptop in verband met de verschillende vertelvormen.

De zeven criteria uit de inzendingsvereisten hebben we bij genoemde vier rollen ondergebracht. In plaats van het aantal toegestane woorden (A4-tje per criterium), hebben wij het gemiddelde aantal woorden voor de zeven criteria verdeeld over onze rollen en het ‘overtuig-ons-verhaal’. Door vanaf hier naar beneden te scrollen maak je kennis met ons verhaal, waarin de Kracht van Samen centraal staat. In dit interactieve verhaal vol links en video's vertellen wij, samen met onze partners, hoe wij stappen vooruit zetten én vooruit blijven kijken. Ga je liever thematisch door deze website? Klik helemaal bovenaan de website dan op een van de vier rollen en lees meer.


De Kracht van Samen

De kracht van Meierijstad? Daar hoeft algemeen directeur/gemeentesecretaris Marijke Wilms niet lang over na te denken: “Die zit hem echt in samen. Van betekenis zijn voor de samenleving, dat is wat Meierijstad drijft. Maar dat doen we niet vanuit een ivoren toren. De kracht van samen is niet zomaar een filosofie. Dat heeft zich in de afgelopen maanden nog eens extra bewezen. Meierijstad belandde midden in de coronahaard: in deze top drie wil je niet staan."​

"Door de korte lijnen met zorgorganisaties, onderwijs- en sportinstellingen en het bedrijfsleven wisten we wat nodig was, want dat vertelden ze ons. Dat werd onze prioriteit, zo simpel was het. Waar veel gemeenten de landelijke maatregelen konden afwachten waren wij níet in die positie. Onze gemeente signaleerde zorgpunten, vroeg om afstemming of maatregelen bij het Brabantbrede Veiligheidsoverleg en onze ervaringen vormden soms ook input voor het overleg met de minister. Het was een zware, maar ook betekenisvolle periode, waarin we ons gesteund voelden door onze gemeenteraad. De raad voelde de ernst en deed geen onnodig beroep op onze organisatie. Hoewel veel van onze medewerkers ook zelf te maken kregen met verlies, verdriet en de angst ziek te worden, draaide onze dienstverlening gewoon door."​

"In onze organisatiefilosofie staat: we investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat. Dat we dat ook in de praktijk brengen bewijst deze coronacrisis."


Marieke Vossen, directeur ruimte, economie, zorg & cultuur:

“Op veel landelijke maatregelen liepen we vooruit, dat was gewoon nodig. Als het streekziekenhuis het niet meer aankan, dan kan het plaatselijke theater nu eenmaal niet meer elke avond de zaal vol hebben. Dat valt niet uit te leggen. En dan zie je dat je elkaar niet alleen in tijden van crisis spreekt. Die 'Kracht van Samen’ zie je ook terug in het onderlinge vertrouwen dat we sinds de start van Meierijstad in 2017 hebben opgebouwd. We verstaan elkaar zó goed, dat er weinig woorden voor nodig zijn om te snappen dat wij dit als gemeente écht niet alleen kunnen.”


"De Kracht van Samen geldt voor binnen onze gemeentegrenzen, maar ook daarbuiten. We zetten actief in op het versterken van ons netwerk. Een aanjaagteam stelt een jaarprogramma op om stakeholders uit te nodigen in onze gemeente. Zo mochten we samen met Platform 31 bijna 500 ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen en hen een programma aanbieden. Mooi om onze ervaringen te delen en dat het ministerie kan zien hoe het rijksbeleid in onze praktijk uitpakt. Die contacten zijn waardevol en zo blijven we ook ná die dag nog elkaars sparringpartners."​

"We kaarten ook zelf onderwerpen aan. Een mooi voorbeeld is ons symposium Morele Dilemma’s, waarbij we bestuurders en hun adviseurs uit álle domeinen uitnodigden om te praten over minder makkelijke onderwerpen. Guido Rijnja (communicatieadviseur Rijksvoorlichtingsdienst, Ministerie van Algemene Zaken) en Daan Roovers (filosoof des Vaderlands) waren onder andere sprekers. Door open te zijn naar inwoners over lastige kwesties en hen mee te nemen in de afwegingen levert ons vaak begrip en respect op. Het symposium maakte veel reacties los en sluit aan bij de actiepunten Open Overheid."

In veel onderwerpen loopt Meierijstad voorop

Zo dragen wij graag ons steentje bij aan verschillende landelijke thema's en vinden wij het een uitdaging om mee te leren als pilotgemeente. Enkele voorbeelden zijn:

Gemeente Meierijstad schreef mee aan de ‘Actie-agenda aanpak vakantieparken’, een initiatief van minister Ollongren.​

We lopen voorop als het gaat om onze aanpak rondom arbeidsmigranten en brengen onze ervaring in door deelname aan het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.​

Minister Ollongren selecteerde in Meierijstad ‘De Uilenbrink’ als pilot voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’.​

Gemeente Meierijstad schreef samen met de regio Noordoost Brabant mee aan Regiodeal, waardoor we kunnen starten met een aantal innovatieve projecten.

Met het hoofd in de wolken...

“We zijn dus een organisatie met lef. Wij dromen, we durven en we doen. Waarbij ‘we’ betekent ‘sámen met anderen’. Daarbij is iedereen nodig en welkom: we zijn trots op onze titel van koplopergemeente waar het gaat om inclusie. “We denken in kansen en mogelijkheden en gaan daarbij op zoek naar oplossingen die wél kunnen," vertelt gemeentesecretaris Marijke Wilms. 

"Daarom werken we voortdurend aan een ondernemende, innovatieve en betrokken organisatie, met een focus op wat ‘buiten’ nodig is. Het leverde ons een top drie plaats op bij de FUTUR-proof awards."​

Investeren in eigen mensen

“In Meierijstad gaan we voor werkgeluk. Want als onze medewerkers goed tot hun recht komen, lekker in hun vel zitten, dan gaat het ook goed met onze dienstverlening en de realisatie van de bestuurlijke ambities. Hoe je als organisatie zorgt voor werkgeluk? Ik ben ervan overtuigd dat werkgeluk wordt aangewakkerd als je medewerkers vertrouwen en ruimte geeft. Medewerkers zijn met hun kennis en kunde prima in staat eigen verantwoordelijkheid te nemen en zelfstandig keuzes te maken. Medewerkers kunnen vanuit eigen kwaliteiten en talenten hun rol in de organisatie pakken, initiatief nemen en experimenteren. Dat geeft energie!”

Samen verder bouwen

“We zijn een krachtige organisatie met gedreven medewerkers. Daar zijn we ontzettend trots op. Meierijstad is een organisatie die staat. Met het vertrouwen in elkaar en samen de schouders eronder, is er in korte tijd veel werk verzet om een stevige basis voor Meierijstad neer te zetten. Een basis waarop we kunnen bouwen."

"De ultieme test was de coronacrisis, waarbij onze organisatie in het midden van de storm terecht kwam. Deze test doorstonden we in -nauwe samenwerking met anderen in onze gemeente- glansrijk. Dit geeft ons het vertrouwen dat we als jonge organisatie al veel hebben bereikt en klaar zijn voor wat de toekomst ons zal brengen.”


Marijke Wilms, algemeen directeur/gemeentesecretaris

"Regelmatig maakt mijn hart een klein sprongetje: ik ben dankbaar en ook heel trots op ‘mijn’ gemeente. Wat wij presteerden tijdens de coronacrisis kan alleen maar met medewerkers die geloven in de kracht van samen. Ons hart doet mee. En als je je hart laat spreken, doe je meestal het juiste.


Terug naar boven

COACH

Een helder speelveld

We zetten in op zelforganiserende teams en eigen verantwoordelijkheid. Iedere medewerker is een professional die -in lijn met de doelen van onze organisatie- samen met collega’s bepaalt hoe het werk te organiseren. Om dat te doen wat er toe doet. Met het vertrouwen dat je daarin mag leren en experimenteren. Je mag je talent inzetten. Zo zijn er Ynnovators, dagvoorzitters, ladyspeakers, fotografen, taaltrainers, procescoaches, etcetera. 

Criterium 2: Missiegedrevenheid
Criterium 3: Basis op Orde
Criterium 4: Leervermogen
Criterium 5: Veerkracht

Aan de zijlijn blijven en de bal niet afpakken

Medewerkers krijgen in Meierijstad alle ruimte om te doen wat nodig is. De organisatie vertrouwt op de kwaliteiten en talenten van haar professionals die midden in de samenleving staan. Als de richting en het speelveld helder zijn, dan zijn medewerkers heel goed in staat om keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Aansturen op inhoud is dan helemaal niet nodig. Leidinggevenden zijn in Meierijstad dan ook veel meer coach en facilitator. Zij blijven aan de zijlijn en moedigen aan. En alleen als het nodig is zorgen ze voor een vangnet. Want waar geëxperimenteerd wordt, gaat ook wel eens wat mis. Daar leren we van, zonder fouten geen groei.

​De Samenscholing

Ook op andere manieren worden medewerkers gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Een voorbeeld daarvan is de ‘Samenscholing’, ons interne opleidingsinstituut. Collega’s krijgen de ruimte om een rol als trainer te pakken. Wij werken volgens het principe van ‘train de trainer’ waardoor de kennis niet weg is met het vertrek van een externe trainer. Onze eigen mensen zetten hun kwaliteiten in om hun naaste collega’s te scholen.


Karlien de Bekker, leidinggevende & coachingtalent:

“Ik ben hartstikke trots als ik op een feestje kan vertellen waar ik werk. Een werkgever waar ik mijn talenten verder mag ontwikkelen en inzetten. De Samenscholing is professioneel met eigen ‘klas’-lokalen en een ruim aanbod van trainingen. Dat aanbod sluit aan bij onze stip op de horizon.”


De basis op orde

Na een fusie is er niet zomaar een wij-gevoel, dat kost tijd. Maar inmiddels kunnen we wel stellen dat ‘de Kracht van Samen’ niet alleen een mooie slogan is. Dat is niet alleen een gevoel, dat blijkt ook uit de personeelsmonitor A&O-fonds. Meierijstad presteert goed met minder fte dan gemeenten van eenzelfde grootte. Ons ziekteverzuim en verzuimfrequentie ligt lager. Ook is er een hoog percentage interne doorstroom: medewerkers zoeken (en vinden) mogelijkheden binnen onze eigen organisatie. Blije medewerkers zijn een voorwaarde om het beste uit onszelf te halen. Dat zijn we ook verplicht aan onze inwoners. Dat geldt ook voor ons huishoudboekje. ​Door de fusie is er een financieel gezonde gemeente ontstaan die in staat is de vele risico's die op de gemeente afkomen zonder grootschalige bezuinigingen te weerstaan. Er wordt ook nog fors geïnvesteerd in de voorzieningen in de vele kernen. Multifunctionele accommodaties, twee nieuwe zwembaden, culturele accommodaties, renovatie groen en wegen enzovoort. De woonlasten voor de burgers zijn gemiddeld.​

Alleen maar samen in tijden van crisis

Tijdens de coronacrisis kwam de flexibiliteit van onze collega's bij de gemeente Meierijstad naar voren. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de TOZO-regeling. Collega's van andere afdelingen schoten te hulp. In Meierijstad verwerkten we ruim 2100 aanvragen in twee(!) weken. Maar ook in de maatschappij zetten collega’s zich in, onder andere voor ouderen die zich opgesloten voelden in hun eigen huis. De betrokkenheid bij elkaar en bij de inwoners: de hulp aan alle mooie initiatieven, soms een hart onder de riem. Samen is het sleutelwoord. 


Toon Kerkhof, klantmanager participatie gemeente Meierijstad:

“Ik mocht op verzoek van Stimulansz (adviesorganisatie voor gemeenten voor de uitvoering in het sociaal domein) een presentatie verzorgen over onze manier van werken met de Tozo-regeling. De voortvarende wijze waarop deze in Meierijstad is uitgevoerd, de ontwikkelde documenten en de snelheid van afhandelen van de ruim 2100 aanvragen werd met belangstelling gevolgd door verschillende gemeenten. Conclusie was dat de ‘Meierijstadse’ manier van uitvoering een voorbeeld is voor andere organisaties. Onze ondernemers zijn snel en goed bediend.”


Terug naar boven

GROOTDENKER

De toekomst van straks begint nu

Meierijstad zit vol met grootdenkers. Wie groot denkt en verbindt, bouwt mee aan de toekomst van onze dromen. Als gemeente is het onze taak om grootdenkers aan elkaar te verbinden en kansen te bieden om grootse dromen werkelijkheid te laten worden. Als gemeente dromen wij groots van een wereld waarin iedereen mee kan doen, een toekomstbestendige wereld die duurzaam en leefbaar is.

Criterium 1: Onderscheidend vermogen
Criterium 2: Missiegedrevenheid
Criterium 7: Maatschappelijke betrokkenheid

Wij geloven in een samenleving waar iedereen mee kan doen. Als gemeente hebben we daar een voorbeeldrol in. En dat nemen we serieus. Meierijstad is niet voor niks een koplopergemeente. We zetten in op social return omdat we het belangrijk vinden dat onze opdrachtnemers een bijdrage leveren aan het behalen van sociale doelstellingen. Hierbij ligt het accent op werkgelegenheid voor mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt. En practice what you preach: Meierijstad continueert haar certificering op trede 3 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Als gemeente weten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan ons te binden én vast te houden in volwaardige functies.


Angelique van Hooft, medewerker heffen & vorderen gemeente Meierijstad:

“Ik heb mijn werkgever en collega’s opgegeven voor de MS Work Award. Collega’s zien niet mijn rolstoel, maar kijken naar mogelijkheden in plaats van ‘moeilijkheden’. Dat ze mij het gevoel geven dat je gewoon meedoet, dat vind ik een award waard.”


Grote uitdagingen

Een ander mooi voorbeeld van grootdenken is ons verlangen om een leefbare wereld voor volgende generaties achter te laten. Maar dat kunnen we niet alleen. Een goed en gedreven netwerk is essentieel om de uitdagingen waar we voor staan aan te kunnen gaan. In juni hebben we samen met Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en Rabobank onze duurzaamheidspropositie uitgereikt aan de Commissaris van de Koning.

Commissaris Wim van de Donk was zeer positief over de ontwikkeling van Meierijstad en het bedrijfsleven in de gemeente, met name in Veghel. Hij noemde de gemeente een 'powerhouse'. Het markeert het begin van een meerjarige samenwerking. De duurzaamheids-propositie heeft de titel Duurzaam Ondernemend Energiek (DOE). Daarmee benadrukken we dat we actief aan de slag gaan en resultaat willen boeken. Dat doen we door ondernemers te helpen te verduurzamen. Enerzijds met energiebesparingsmogelijkheden en anderzijds met het verkennen van gezamenlijke mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie. De samenwerking richt zich eerst op energie. De komende jaren breidt dit uit naar de thema’s circulariteit en klimaatbestendigheid.


Jos van Asten, directeur Platform Ondernemend Meierijstad:

“Duurzaamheid staat hoog op de agenda in Meierijstad en we hebben daarin gezamenlijk ook een forse taak en ambitie. De organisatie begrijpt heel goed dat de wettelijke doelstellingen die de overheid heeft, niet haalbaar zijn zonder samen te werken met het bedrijfsleven. Ze laten in alles doorklinken dat niet de eigen denkwijze leidend is, maar sluiten naadloos aan bij onze kijk op zaken. Dat gaat verder dan faciliteren: de vaak bestuurlijke, wat stroperige processen, weet de organisatie glad te strijken door ook bestuurders meer mee te krijgen in het tempo van een ondernemer. Er gebeurt iets!”

Terug naar boven

ONDERNEMER

Je nek uitsteken en aanpakken

De mensen in Meierijstad zijn betrokken bij elkaar en hebben ondernemingszin. Dat zie je ook in onze organisatie terug: in Meierijstad werken echte aanpakkers. Ze zetten dingen in beweging. Het is wat ons samenbrengt én verder brengt: samen haal je het beste in elkaar naar boven. We bouwen samen verder op het fundament van onze jonge organisatie en richten ons op de toekomst. Dat doen we op een manier die bij ons past, met lef. Door medewerkers de ruimte te geven, ze te stimuleren en op zoek te gaan naar hoe het beter, anders of vernieuwender kan. 

Criterium 1: Onderscheidend vermogen
Criterium 2: Missiegedrevenheid
Criterium 7: Maatschappelijke betrokkenheid

De winst van kleine vernieuwingen zien

Medewerkers groeien wanneer ze zelf initiatieven mogen nemen en de ruimte krijgen om ondernemend te zijn in hun werk. Vernieuwend zijn gaat niet zonder slag of stoot. Het is belangrijk om ook hier aandacht aan te geven. We stimuleren medewerkers om hun ervaringen hierin met elkaar te delen. Om creatief te zijn en de winst te zien van kleine vernieuwingen.

Vernieuwen doet Meierijstad ook door jaarlijks de ‘Fris & Anders’ Award uit te reiken aan een medewerker die vernieuwingskracht heeft laten zien. Hiermee zetten we een aanpak of oplossing in de schijnwerper waarmee het werk beter, sneller, efficiënter, effectiever of leuker is geworden. De award is daarmee niet alleen een blijk van waardering, maar het is ook een bron van inspiratie voor de organisatie.


Mirella Jacobs, programmamanager gemeente Meierijstad:

“We zien dat medewerkers hun nek durven uitsteken om kansen te benutten. ‘Natuurlijk schuurt het wel eens of lopen er dingen wat anders dan verwacht. Dat is niet erg, maar zien we als waardevol. Daar leren we van, dat hoort bij ontwikkelen en groeien."


Aanpakken én gezamenlijk doorpakken

De ondernemende geest van Meierijstad blijkt vooral ook uit de manier waarop – met vereende kracht – een aantal dossiers is opgepakt. Annemieke Vos, adviseur integrale veiligheid bij de gemeente Meierijstad noemt Actie-agenda vakantieparken -een initiatief van minister Ollongren- als voorbeeld: “Als pilot gemeente investeert Meierijstad niet alleen in een complex lokaal vraagstuk, maar het effect landt daarnaast ook buiten de gemeentegrenzen. Met name door onze inbreng vanuit Meierijstad is de sociale component van dit vraagstuk sterker verankerd in de landelijke actie-agenda."​

Een ander voorbeeld is ons beleid rondom huisvesting van arbeidsmigranten. Ons uitgangspunt is: als je mensen als gast ontvangt, dan gedragen ze zich ook als gast. Elk mens heeft recht op een goed dak boven het hoofd. Bovendien zijn arbeidsmigranten hard nodig om onze economische bedrijvigheid in stand te houden. Ons beleid kwam tot stand door nauwe samenwerking en met en inbreng van ondernemers, werkgevers, wijk- en dorpsraden, woningcorporaties, de politie, uitzendorganisaties en – uiteraard – de arbeidsmigranten zelf. Een mijlpaal, want het geeft op korte termijn richting aan de realisatie van grootschalige huisvesting voor ongeveer 2.500 nieuwe werknemers. Meierijstad neemt nu ook deel aan het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.


Han van Horen, directeur uitzendorganisatie HOBIJ:

“Ik ben onder de indruk van de aanpak in Meierijstad. Doordat alle partijen mee aan tafel zaten was het vaststellen van het beleid een formaliteit. Er werd niet gesproken óver maar mét de arbeidsmigranten. Medewerkers gingen naar diverse locaties om met hen te praten en te horen: wat vinden jullie belangrijk? Het is een gemeente die zich richt op relatie en proces. Dan komt dat resultaat vanzelf!”


Terug naar boven

PARTNER

De kunst van het samenwerken

We willen weten wat er leeft, bij onze inwoners, organisaties en ondernemers. Als gelijkwaardige partner staan we midden in de Meierijstadse samenleving. Daarom zoeken we actief de samenwerking met partijen die gevraagd en ongevraagd een klankbord zijn. Onze buurtadviseurs vormen de schakel naar onze inwoners in de wijken en buurten. De accountmanagers bedrijven zijn in onze organisatie het aanspreekpunt voor de ondernemers. Zij denken maximaal mee in de ambities van ondernemers. Wanneer het over sport gaat is er de Sportraad. Voor zorg en welzijn werken we nauw samen met de Adviesraad Sociaal Domein. En om ons scherp te houden -in klare taal te communiceren- hebben we het lezerspanel. Deze verbindingen zijn van ons van essentieel belang om van meerwaarde te kunnen zijn inwoners, ondernemers en organisaties. 

Criterium 2: Missiegedrevenheid
Criterium 6: Effectiviteit
Criterium 7: Maatschappelijke betrokkenheid


Martijn de Koning, commercieel directeur e-Quest:

"Dat e-Quest nu in Veghel is neergestreken, is een strategische keuze. Veghel is het hart van een economisch sterke regio. Bovendien voelden we een sterke klik met Marc de Bie en wethouder Jan Goijaarts van de gemeente Meierijstad, een ondernemende gemeente die meedenkt en een verbindende factor is.  Dat maakt de kennismaking met deze regio enorm prettig."


Van het laatste naar het eerste woord

Meierijstad gelooft in een doe-democratie, daarbij is het vanzelfsprekend om belanghebbenden vanaf het begin te betrekken. Die overtuiging is er ook bij onze gemeenteraad. Sinds 2019 experimenteren gemeenteraad en medewerkers met het ‘startgesprek’. Dit experiment volgen andere gemeenteraden met belangstelling. Bij dit gesprek zijn, naast raadsleden, ook de betrokken ambtenaren, portefeuillehouder en geïnteresseerde stakeholders welkom om deel te nemen. We maken afspraken over de kaders van participatie, de inrichting van het proces en wie we daarbij als belanghebbende uitnodigen. Een voorstel dat op die manier tot stand is gekomen, en dus binnen de vooraf gestelde speelruimte past, is dan vrijwel een hamerstuk in de raad. De gemeenteraad heeft daarmee niet het laatste maar het eerste woord. 


Astrid Jacobs, communicatieadviseur gemeente Meierijstad:

"Als inwoners hun betrokkenheid tonen door met ons samen te werken, dan snappen ze het écht niet als de gemeenteraad daarna alsnog een streep door het plan zet. Maar de raadsleden moeten er natuurlijk wel iets van kunnen vinden. Met het startgesprek is de gemeenteraad op een veel logischer moment aan zet en schat je de mening van inwoners ook op waarde."


Alleen samen

In Meierijstad gaan we uit van burgerkracht. Dat gaat verder dan het betrekken van burgers bij overheidsbeleid. We omarmen initiatieven, spelen in op ideeën en benutten de denkkracht van inwoners. Onze buurtadviseurs werken samen met onze inwoners, inwoners kennen hen en ze zijn de schakel naar onze organisatie. Buurtadviseur Nadina Hamzic: "We zetten in op talenten en kwaliteiten van onze inwoners. Zij weten wat er leeft. Zij weten wat er nodig is om hun leefomgeving tot een nog mooiere plek te maken. Dat gaat overigens verder dan alleen hun eigen buurt."

Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief is Omnipark Erp. Het plan van diverse sportverenigingen in de kern Erp met het uiteindelijke doel: één groot multifunctioneel complex. Het moet een brug slaan tussen de verschillende verenigingen gericht op sport, maatschappelijke activiteiten, cultuur, recreatie, onderwijs, zorg en ontmoeten. 


Yvette Bloemen, initiatiefnemer Omnipark Erp:

“Het laatste half jaar heeft Omnipark een vliegend vervolg gekregen. Het was een lastige fase net na de fusie. Ambtenaren moesten duidelijk nog hun plek vinden. Maar je merkt nu dat we er echt allemaal in geloven. We trekken het samen. Wat tekenend is voor Meierijstad als organisatie is dat ambtenaren gemotiveerd en betrokken zijn. Ze doen hun uiterste best, een voorbeeld: wij zijn allemaal vrijwilligers die overdag moeten werken, maar het is geen probleem om in de avond bij elkaar te komen. De ambtenaren van Meierijstad zijn daarin heel flexibel, ze doen wat nodig is.”


Omkijken naar anderen

Een goed voorbeeld van een project waarbij veel verschillende organisaties en partijen samenwerken is Leefgoed. Leefgoed is een concept waar verbinden, ontmoeten en ondersteunen samenkomen. Waar wij met tien andere organisaties samenwerken op een innovatieve wijze om zorg en ondersteuning sneller, beter en efficiënter te organiseren. Waar nieuwe woonvormen ontstaan. Waar bewoners actief worden betrokken bij hun leefomgeving. Een bijzondere plek met 175 jaar historie.


Coen Hendriks, projectontwikkelaar:

“Leefgoed geeft ruimte aan een unieke samenleving waarbij het gaat om het ‘omkijken naar anderen’. Het is uniek in Nederland. Het begon als een droom van een paar partijen. Gerrit Hagoort, strategisch adviseur Sociaal Domein van Meierijstad zei: Coen, dit moeten we groter maken."

"Binnen tien dagen mobiliseerde Hagoort het complete maatschappelijke middenveld van Veghel. Door Meierijstad is er snelheid en slagkracht in het project gekomen. Meierijstad is méér dan een partner. Ze tonen lef. Noem mij één vergelijkbare gemeente die haar nek zo durft uit te steken door in een dergelijk uniek project te stappen. We voelen ons gedragen met Meierijstad als partner, het geeft ons comfort en zekerheid. Je merkt bij alle partijen dat ze daardoor meer durven.”


Terug naar boven

DE KRACHT VAN SAMEN

‘De Kracht van Samen’. Wij handelen én maken het verschil samen. Zo doen wij dat in Meierijstad. We werken elke dag aan een goede relatie met 'buiten'. Met het schrijven van dit verhaal kregen we ook mooie feedback. We voelen ons nu al gezegend.

 Daarvoor dank!

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?