Melden van mensen met verward gedrag

U bent hier:

Maakt u zich zorgen over iemand die zich verward gedraagt? Het kan ook onbegrepen gedrag zijn of zorgwekkend gedrag. U kunt dit melden, zodat de persoon met verward gedrag zo snel mogelijk hulp kan krijgen. 

Melden van een persoon met verward gedrag

  • Bel Farent via (088) 023 75 00. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.
  • Of bel het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag via 0800 1205. Dit nummer is ook 24 uur per dag bereikbaar en verbindt u door met Farent.

Let op: bel direct 112 bij gevaar of een dringende situatie.

Waarom zijn mensen verward?

Mensen zijn soms verward, dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals: een verstandelijke beperking, verslaving, psychische stoornis of dementie. Mensen met verward gedrag hebben soms ook andere problemen: geen werk, geen geschikte woning, schulden of weinig sociale contacten. De meeste mensen met verward gedrag zijn niet gevaarlijk en veroorzaken geen overlast. Toch zijn er mensen die wel overlast veroorzaken, of zelfs een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Dat willen we voorkomen.

Waarom melden?

Wanneer u merkt dat het niet goed gaat met iemand, moet u dit melden. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie erger wordt. De persoon met verward gedrag kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Als het nodig is krijgen familie en buren ook hulp.

Wat gebeurt er met mijn melding?

Uw melding gaat naar het Crisis- en Interventie Team (CIT) van Farent. Zij ondernemen dan actie en zij laten u weten wat er met uw melding gebeurt.

Meer informatie

Meer informatie over het melden van mensen met verward gedrag.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?