Nieuws

U bent hier:
 • De dag van de Kindergemeenteraad

  (24-05-2019)

  Gemeente Meierijstad organiseert op 25 november de dag van de Kindergemeenteraad. Kinderen uit groep 7 en 8 mogen dan hun plan presenteren over het onderwerp klimaatverandering.

  Meer info
 • Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010

  (24-05-2019)

  Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ligt het volgende document ter inzage op het Stadhuis te Veghel.

  Meer info
 • Presentatie schetsontwerp Natuurtuin ’t Bundertje!

  (22-05-2019)

  Nieuwsgierig naar het schetsontwerp? Of wil je meepraten over het ontwerp? Kom dan naar de presentatie op 6 juni.

  Meer info
 • Geslaagde tegelruilactie

  (22-05-2019)

  Op zaterdag 18 mei 2019 werd weer de actie ‘tegel eruit, plant erin’ georganiseerd in samenwerking met Operatie Steenbreek. In ruil voor een stoeptegel of twee klinkers, ontvingen inwoners van Meierijstad een gratis plantje. In totaal heeft de gemeente zo’n 500 plantjes uitgedeeld aan enthousiaste inwoners. Hiermee hebben we samen het begin gemaakt om onze buurt te vergroenen.

  Meer info
 • Aanmelden buitenspeeldag 12 juni

  (20-05-2019)

  Op woensdag 12 juni vindt de buitenspeeldag weer plaats. Doet u ook mee?

  Meer info
 • Doet u mee met “Droge Voeten Sint-Oedenrode”?

  (20-05-2019)

  Op woensdag 29 mei om 19.30 uur organiseren gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel een bijeenkomst over het project “Droge Voeten Sint-Oedenrode”. Hét project om de kern van Sint-Oedenrode te beschermen tegen wateroverlast. Deze tweede bijeenkomst vindt plaats in de Raadszaal van het voormalige gemeentehuis van Sint- Oedenrode, Burg. Wernerplein 1. Inloop is vanaf 19.00 uur.

  Meer info
 • Veteranendag gemeente Meierijstad

  (20-05-2019)

  Programma veteranendag vrijdag 21 juni.

  Meer info
 • Natuur in de Wijk van start

  (14-05-2019)

  Meer stadsnatuur en nestkastjes in Meierijstad om vogels en insecten te helpen. Project Natuur in de Wijk is door de provincie Noord-Brabant in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor vogels en insecten die het goed kunnen doen in een stedelijke omgeving. Meierijstad is een van de drie Brabantse gemeenten die in 2019 uitverkoren zijn om mee te doen.

  Meer info
 • Informatieavond bedrijventerreinen, detailhandel & horeca

  (14-05-2019)

  Informatieavond over de opgestelde visies en beleidsplannen voor de bedrijventerreinen, de detailhandel en horeca.

  Meer info
 • Bestrijden Aziatische duizendknopen

  (13-05-2019)

  In juni en september van dit jaar voert de gemeente een bestrijdingsronde uit.

  Meer info
 • 'FlowerPower op de Vlagheide’

  (13-05-2019)

  ‘FlowerPower op de Vlagheide’. Zo heet het nieuwste project van kunstenaar Carin Simons. Als symbolisch eerbetoon aan onze bevrijders wil zij op 14 september 2019 bloemen planten op de Vlagheide. Op die dag trekt de colonne van Operation Market Garden door de gemeente en richt de stichting het Basecamp Vlagheide in. Gemeente Meierijstad omarmt het project Flowerpower.

  Meer info
 • Nieuwe coalitie eind juni van start

  (10-05-2019)

  De nieuwe coalitie CDA, VVD en PvdA en HIER vormen vanaf eind juni in Meierijstad de nieuwe coalitie.

  Meer info
 • Komt u ook naar de kick-off van Walking Sports op 29 mei?

  (07-05-2019)

  De PSV Foundation gaat zich inzetten voor gemeente Meierijstad om ‘Walking Sports’ in de gemeente verder te stimuleren. ‘Walking Sports’ staat voor sport- en beweegactiviteiten op een lager tempo, voornamelijk voor ouderen om hen te stimuleren te bewegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de ‘Athletic Skills Model’ methodiek. Daarnaast is er ook ruim tijd voor gezelligheid in de vorm van een kop koffie en uiteraard een derde helft.

  Meer info
 • Vlag halfstok

  (06-05-2019)

  Vanwege het overlijden van één van onze medewerkers, hangt de gemeentevlag op het gemeentehuis van Meierijstad als blijk van medeleven halfstok.

 • Workshopfestival voor mantelzorgers in Meierijstad

  (30-04-2019)

  Wij hebben veel respect en waardering voor mantelzorgers. Om dit te uiten bieden wij u als mantelzorger een workshopfestival aan op zaterdag 11 mei en zaterdag 31 augustus.  

  Meer info
 • Gratis plant voor meer groen in Meierijstad

  (30-04-2019)

  Wil je helpen om Meierijstad groener te maken? Kijk dan eens goed naar jouw eigen tuin. Heb je tegels in je tuin liggen die je kunt vervangen voor groen? Dan heb je nu de kans om een eerste stap te zetten. Lever zaterdag 18 mei een tegel in en je krijgt van de gemeente een gratis plant!

  Meer info
 • Ondergrondse afvalcontainers in Veghel vanaf nu te gebruiken met de nieuwe druppel

  (30-04-2019)

  De ondergrondse afvalcontainers in Veghel werken vanaf heden alleen nog met de nieuwe druppel. In Veghel kon men tot vorige week de ondergrondse containers nog met de milieupas gebruiken. Deze milieupas is vanaf nu niet meer bruikbaar. Vanaf heden moet u dus uw druppel gebruiken voor de ondergrondse containers in Veghel. In Schijndel werkte de ondergrondse containers al met de druppel en in Sint-Oedenrode zijn geen ondergrondse containers. Vragen over de druppel?  Bel 14 0413.

 • Kent u iemand die een Koninklijke Onderscheiding verdient ?

  (28-04-2019)

  Kent u iemand die een lintje verdient? Veel mensen zullen deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal in de gemeente Meierijstad zetten mensen zich in voor verenigingen of verrichten zij bijzondere activiteiten. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komt de man of vrouw die u voor ogen hebt, vanwege zijn of haar bijzondere verdiensten in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding! Maar, dan moet voor hem of haar wel eerst een aanvraag ingediend worden. U kunt daarvoor zorgen.

  Meer info
 • Nieuwe coalitie gevormd

  (18-04-2019)

  De coalitiepartners (CDA, VVD, PvdA) hebben na goed overleg met alle partijen gekozen verder te gaan met Team zes. Zij hebben het vertrouwen in elkaar en in de goede samenwerking met elkaar uitgesproken. De coalitiepartners willen geen afbreuk doen aan het eerder opgestelde coalitieakkoord en coalitieprogramma. Samen zetten zij de schouders onder de ambities waar Meierijstad de afgelopen twee jaren al aan werkt. De coalitie wil verder met een college van B&W met 5 wethouders.

  Meer info
 • Doe mee met de recycle-acties in Meierijstad!

  (16-04-2019)

  Inwoners van Meierijstad kunnen de komende tijd meedoen aan verschillende Wecycle-acties waarbij ze afgedankte kleine elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) gratis in kunnen leveren bij de milieustraat. En daar krijgen ze iets leuks voor terug. De gemeente doet hieraan mee om het inleveren te stimuleren. Alle milieustraten in Meierijstad doen mee vanaf 29 april. In ruil voor e-waste ontvangen inwoners het Wecycle Recycle Memo-spel. Daarnaast kunnen ze zelf een ludieke inzamelactie opzetten en kans maken op een cheque van € 1000, - voor een club of goed doel.

  Meer info
 • Eerste participatiebijeenkomst omgevingsbeleid

  (12-04-2019)

  Omdat per 2021 de Omgevingswet in werking treedt, bereidt de gemeente nieuw omgevingsbeleid voor. Dat beleid kent straks een omgevingsvisie en een omgevingsplan. De omgevingsvisie vervangt huidige structuurvisies en een aantal beleidsnota’s. Het omgevingsplan vervangt bestemmingsplannen en sommige verordeningen.

  Meer info
 • Eerste subsidie onderwijsinnovatiefonds gaat naar Let’s Play

  (11-04-2019)

  Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en dat voorschoolse voorzieningen, onderwijs en arbeidsmarkt in Meierijstad goed op elkaar aansluiten. Om dit te stimuleren stelt de gemeente in 2019 en 2020 een onderwijsinnovatiefonds van € 80.000 ter beschikking.

  Meer info
 • Leerlingen basisschool de Uilenbrink verhuizen tijdelijk tijdens verbouwing

  (11-04-2019)

  Het huidige schoolgebouw van basisschool de Uilenbrink aan de Melisselaar wordt grondig gerenoveerd en uitgebreid. Het grotendeels uit 1979 daterende schoolgebouw is hard toe aan een update. Daarnaast kampt de school al geruime tijd met een aanzienlijk ruimtetekort.

  Meer info
 • Telefonisch minder goed bereikbaar in verband met technische storing

  (08-04-2019)

  Vanwege een technische storing kan het zijn dat wij telefonisch minder goed bereikbaar zijn via het nummer 14 0413. Onze excuses hiervoor. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.

  Mocht u er telefonisch niet doorkomen dan kunt u het volgende nummer proberen : 0413 381 000 

 • Aanpak parkeren Markt Veghel

  (05-04-2019)

  Een deel van de Markt in Veghel wordt binnenkort voorzien van enkele zwerfkeien. De gemeente neemt deze maatregel om te stimuleren dat auto’s voortaan alleen nog parkeren op plekken waar dat is toegestaan. De stenen worden in de week van 7 april geplaatst.

  Meer info
 • Gevolgen vertrek wethouder Eus Witlox

  (21-03-2019)

  In verband met het vertrek van Eus Witlox heeft  het college van Burgemeester en Wethouders de bestuursfuncties en de thema’s uit de portefeuille verdeeld over de andere wethouders.  De nieuwe verdeling is tijdelijk.

  Meer info
 • Stimuleringslening duurzaamheid per 1 april van kracht

  (20-03-2019)

  Per 1 april 2019 kunt u gebruik maken van de Stimuleringslening Duurzaamheid Meierijstad. Met de Stimuleringslening kunt u investeren in het verduurzamen van uw woning. Hiermee verlaagt u de energierekening en dus ook uw woonlasten.

  Meer info