1 jaar Meierijstad, interview René Jansen (30-01-2018)

Het eerste kaarsje staat in Meierijstad op de taart! In de maand januari blikken we terug op dat eerste jaar Meierijstad. Een jaar waarin we samen de schouders onder onze gemeente hebben gezet. Deze week kijken we terug én vooruit met René Jansen, initiatiefnemer van Kopgroep Energiek Schijndel

Samen de slag maken naar ‘doen’

“Er liggen in Meierijstad nog heel veel kansen als het gaat om energietransitie: dus minder energie gebruiken en meer schone energie opwekken. Kansen, die we nu nog laten liggen. Dat merkte ik bij mijn verkenningen in het veld toen ik in april 2016 startte als directievoorzitter van Rabobank Hart van De Meierij. Ik vroeg me af: Waar kunnen we als Rabobank de regio versterken? Een van de 4 speerpunten van onze bank sindsdien is de energietransitie. Als eerste zijn we gaan werken aan bewustwording bij onze medewerkers; hoe kun jij daar in jouw eigen werk mee aan de slag?

Direct daarna ben ik de boer opgegaan om gelijkgestemden te ontmoeten en dit thema buiten ook meer te agenderen. Niet door een logge, formele structuur op te tuigen, maar door op kleine schaal, in het Schijndelse, heel gericht partners uit te nodigen die al actief bezig zijn met energietransitie; ik noem bijvoorbeeld de Energie Coöperatie Schijndel (E.C.S.) en Houtindustrie Schijndel. Partijen met ambitie en energie, die met een open agenda en op basis van gelijkwaardigheid met elkaar concrete projecten van de grond trekken. Als aanjager zijn wij erin geslaagd om een groep van 10 ondernemers van bedrijventerrein Duin te enthousiasmeren om een traject op te starten voor het mogelijk plaatsen van 13.000 zonnepanelen, gelijk aan het stroomverbruik van 1.300 huishoudens.

De gemeente Meierijstad wilde, zowel bestuurlijk als ambtelijk, direct actief aanhaken bij de Kopgroep; dat vinden we n mooie stap. Duurzaamheid staat heel prominent op hun agenda. We hebben een gezamenlijk belang en zijn allebei nog zoekende; Samen komen we verder.

Natuurlijk hadden we ook wel last van de opstartproblemen die de fusie van de 3 gemeenten met zich meebracht. Inmiddels is duidelijker wie waarover gaat en zien we meer daadkracht.

Toon lef

Wat ons betreft hoeft de gemeente geen regierol in te nemen als het gaat om prikkelen van inwoners en ondernemers. De kracht zit in de burgers zelf én in de bedrijven; waarom zou je dat als gemeente overnemen? Wél hopen we dat de gemeente lef wil tonen; wat ik daarmee bedoel is dat ze niet alleen vanuit de regels en kaders kijkt of een plan kan, maar proactief is, initiatieven echt omarmt, en haar bestuurlijk netwerk in wil zetten zodat er deuren gemakkelijker opengaan voor initiatiefnemers. Faciliteren dus.

Volgende etappe

Dé uitdaging voor 2018 is om een goed functionerend burgerplatform, zoals E.C.S., op te tillen tot op het niveau van gehéél Meierijstad. Dat richt zich dan op het stimuleren van particulieren. Daarnaast willen we een aparte stichting optuigen gericht op stimuleren van ondernemers. Het zou fantastisch zijn als de wethouder in het bestuur van die club wil gaan zitten; daarmee geef je als bestuur van Meierijstad een héél krachtig signaal af.”

foto gemaakt door Kim Balster