20 maart 2019 verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen (28-01-2019)

U bent hier:

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen van de Provinciale Staten en Waterschappen.

Kiesgerechtigden krijgen begin maart 2019 de stempas(sen) thuisgestuurd.

Hoe kunt u uw stem uitbrengen?

U gaat zelf stemmen

 • U gaat naar een stemlokaal binnen de gemeente Meierijstad.
 • U neemt uw stempas(sen) en uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Om uw stem uit te brengen mag uw identiteitsbewijs maximaal vijf jaar verlopen zijn.

U wilt in een andere gemeente uw stem uitbrengen

 • Wilt u stemmen in een andere gemeente binnen de Provincie Noord-Brabant of in een andere gemeente binnen de grens van het Waterschap. Vraag dan een Kiezerspas aan.
 • Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.  

U wilt iemand anders machtigen om voor u te stemmen

 • U kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente (en/of hetzelfde waterschap) machtigen? Dan geeft u dit aan op de achterkant van uw stempas. De kiezer die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau.
 • Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen? Vraag dan schriftelijk een volmacht aan. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 door de gemeente zijn ontvangen.
 • U kunt alleen een kiezer machtigen om voor u te stemmen als deze kiezer ook voor de provincie Noord-Brabant mag stemmen en/ of voor hetzelfde waterschap. 
 • De gemachtigde mag per verkiezing niet meer dan 2 volmachten aannemen. 
 • De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Waar kunt u uw stem uitbrengen?

Voor de verkiezingen van de leden voor Provinciale Staten van Noord-Brabant kunt u uw stem uitbrengen in alle stemlokalen van de gemeente Meierijstad.

Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u in de gemeente Meierijstad uw stem uitbrengen voor: 

 • Waterschap Aa en Maas in alle stembureaus van Veghel, Schijndel en stembureau basisschool Eerschot en Zalencentrum de Beckart in Sint-Oedenrode.
 • Waterschap De Dommel in alle stembureaus van Schijndel en Sint-Oedenrode.

Overzicht Stembureaus Meierijstad:

Veghel

 • Stadhuis Veghel, Stadhuisplein 1
 • Dienstencentrum De Peppelhof, Wilgenstraat 17
 • Wijkgebouw De Bloemfontein, Hyacinthenstraat 2
 • Zorgcentrum Joachim en Anna, Hertogin Johannastraat 2
 • Wijkgebouw De Lapvoet, De Leest 4
 • Zorgcentrum AAtrium, Trompstraat 21
 • Rode kruis gebouw, Evertsenstraat 9
 • Gymzaal Zuid, bs De Vijfmaster, Witte de Withstraat 24a
 • Basisschool De Uilenbrink, Melisselaar 1
 • Verpleegtehuis De Watersteeg, Reigerdonk 37
 • Wijkgebouw De Spil, De Bunders 5
 • Basisschool ’t Heibosch, Lookveld 1
 • ROC de Leijgraaf, Muntelaar 10
 • M.F.C. De Hintel, Vlasven 91
 • Gemeenschapshuis D’n Brak, Ericastraat 17
 • Dorpshuis Zijtaart, Past. Clercxstraat 50
 • Gemeenschapshuis De Brink, St. Antoniusplein 7
 • Basisschool De Empel, Melkerstraat 1 
 • Simeonshof, Simeonshof 1
 • Raadhuis Erp, Hertog Janplein 9
 • Gemeenschapshuis ’t Span, Kampweg 2
 • Gemeenschapshuis Den Hazenpot, Past. Van Schijndelstraat 37

Schijndel

 • Voormalig gemeentehuis Schijndel, Markt 20
 • Mgr. Bekkershuis, Deken Baekersstraat 83
 • Sportcomplex De Dioscuren,  Bunderstraat 6b
 • Basisschool de Regenboog, Hertog Jan II laan 58
 • SC Centrum de Vink, Hoevenbraaksestraat 28
 • Dorpscentrum De Schakel, Eerdsebaan 1
 • ‘t Spectrum, Steeg 9
 • SC Centrum de Kajuit, Houtstraat 14               
 • Basisschool de Vossenberg, Jan van Amstelstraat 36
 • Het Gasthuis, Lidwinahof 70

Sint-Oedenrode

 • Kasteel-Raadhuis Dommelrode, Burg. Wernerplein 1
 • Zorgcentrum Odendael, Odendael 1
 • Basisschool Dommelrode, Mater Lemmensstraat 31
 • Parochie De Goede Herder, Mgr. Bekkersplein 1
 • Basisschool Eerschot, Eerschotsestraat 97
 • Kantine brandweerkazerne, v Rijckevorsel van Kessellaan 1
 • Basisschool Kienehoef, Mariannestraat 34a
 • De Meidoorn, Meidoornstraat 10
 • MFA De Loop’r, Pastoor Smitsstraat 40
 • Zalencentrum de Beckart, Oude-Lieshoutseweg 7

Informatie

 Informatie over de verkiezingen in 2019  vindt u op www.meierijstad.nl/verkiezingen