Aanpak parkeren Markt Veghel (05-04-2019)

U bent hier:

Een deel van de Markt in Veghel wordt binnenkort voorzien van enkele zwerfkeien. De gemeente neemt deze maatregel om te stimuleren dat auto’s voortaan alleen nog parkeren op plekken waar dat is toegestaan. De stenen worden in de week van 7 april geplaatst.

Parkeervraagstuk

Bij het ontwerp van de nieuwe Markt was het uitgangspunt dat de ruimte open zou blijven zodat er evenementen kunnen plaats vinden. In de praktijk betekende dat, dat de parkeervakken met blauwe lijnen en punaises zijn aangeduid. Ondanks deze aanduidingen wordt er veelvuldig fout geparkeerd op het direct aangrenzende gedeelte. Eerder zijn ter verduidelijking al extra paaltjes geplaatst en borden die de loopstrook voor voetgangers aanduiden. Er is 6 weken intensief gehandhaafd, maar dit levert onvoldoende blijvend effect. Automobilisten passen hun gedrag niet aan.

Ontwerp

De ontwerper van de nieuwe Markt, Martien van Osch, heeft een oplossing bedacht waarmee parkeren fysiek onmogelijk wordt en de ruimte tijdens evenementen tóch volledig gebruikt kan worden. Het resultaat is plaatsing van zwerfkeien in een onregelmatig en speels patroon. Een oplossing die qua maatvoering, materiaalkeuze en kleurstelling goed past bij het oorspronkelijke ontwerp. Ten behoeve van bijv. de jaarlijkse kermis kunnen de stenen tijdelijk eenvoudig verwijderd worden. En tussendoor kunnen kinderen er fijn op klauteren.

Pilot

Wethouder van Rooijen en centrummanagement Veghel vinden het jammer dat dit blijkbaar noodzakelijk is. "We hopen dat dit gaat werken en we voortaan verlost zijn van foutparkeerders. Komende maanden kijken we of dat het geval is. Bevalt het goed, dan houden we het zo. Anders gaan we opnieuw in overleg met betrokken partijen over een werkend alternatief voor de ‘huiskamer van Veghel’, aldus de wethouder.