Aanslag gemeentelijke belastingen 25 en 26 februari in de bus (24-02-2021)

U bent hier:

Op het aanslagbiljet vindt u de gemeentelijke belastingen zoals de ozb, de rioolheffing en afvalstoffenheffing én de WOZ-beschikking.

Op 25 en 26 februari ontvangen inwoners en bedrijven in Meierijstad de aanslag 2021 voor de gemeentelijke belastingen. U ontvangt de aanslag in uw brievenbus maar ook – als u zich daarvoor bij www.mijnoverheid.nl al heeft aangemeld – in uw digitale berichtenbox.

Op het aanslagbiljet vindt u de gemeentelijke belastingen zoals

  • de onroerendzaakbelasting,
  • de rioolheffing en afvalstoffenheffing én
  • de WOZ-beschikking.  

U ontvangt tevens bij het aanslagbiljet een bijsluiter met meer informatie over de verschillende belastingen en heffingen en mogelijkheden van bezwaar, automatische incasso en kwijtschelding.

Automatische incasso

Als u een automatische incasso heeft, wordt het bedrag in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Wanneer u nog geen machtiging heeft afgegeven, kunt u dit alsnog doen door in te loggen met uw DigiD op de digitale belastingbalie.

Digitale belastingbalie

Op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie kunt u inloggen met uw DigiD.

Hier kunt u:

  • uw aanslagbiljet digitaal inzien
  • het WOZ-taxatieverslag inzien
  • bezwaar indienen
  • een verzoek tot kwijtschelding doen

Kwijtschelding aanvragen

Als u denkt dat u uw aanslag niet kunt betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.meierijstad.nl/kwijtschelding .  

Meer informatie

U kunt voor meer informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen terecht op www.meierijstad.nl/belastingen. Ook kunt u ons tijdens kantooruren bellen via 0413-381030 of mailen belastingen@meierijstad.nl

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?