Aanslag gemeentelijke belastingen 31 maart in de bus (30-03-2018)

Op 31 maart ontvangen inwoners en bedrijven in Meierijstad de aanslag voor de gemeentelijke belastingen.

Op het aanslagbiljet vindt u de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en afvalstoffenheffing én de WOZ-beschikking.  

U ontvangt tevens bij het aanslagbiljet de belastingkrant van Meierijstad met uitgebreide informatie over de verschillende belastingen en heffingen en mogelijkheden van bezwaar, automatische incasso en kwijtschelding.

Automatische incasso

Als u een automatische incasso heeft, wordt het bedrag in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Wanneer u nog geen machtiging heeft afgegeven, kunt u dit alsnog doen door in te loggen met uw digiD op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie .

Voor de inwoners van Veghel gaat de gemeente Meierijstad de gemeentelijke belastingen vanaf 1-1-2018 innen. Voorheen gebeurde dit door de BSOB. Dit betekent dat u een nieuwe machtiging moet afgeven. Dit kunt u doen door in te loggen met uw DigiD op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie .

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag of met de vastgestelde WOZ-waarde. Neem dan eerst met ons contact op. Wilt u daarna alsnog bezwaar indienen, dan kunt u dit doen door in te loggen met uw digiD op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie.

Kwijtschelding aanvragen

Als u denkt dat u uw aanslag niet kunt betalen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.meierijstad.nl/kwijtschelding .  

Meer informatie                                                                                                                          

U kunt voor meer informatie over de aanslag gemeentelijke belastingen terecht op www.meierijstad.nl/belastingen .