Aanslag gemeentelijke belastingen Meierijstad valt 31 maart in uw brievenbus (14-02-2018)

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen 2018 (inclusief de WOZ beschikking) op 31 maart 2018. Normaal gesproken wordt deze aanslag eind februari verstuurd. Dit komt doordat er, door de invoering van een nieuw systeem, een extra controleslag nodig is om onnodige fouten op uw aanslag te voorkomen. Deze controle en correcties, vragen extra tijd.

U kunt gewoon aangifte doen voor de inkomstenbelasting per 1 maart

Dit levert voor de aangifte Inkomstenbelasting geen vertraging op. U moet daarvoor namelijk de WOZ beschikking van vorig jaar (belastingjaar 2017) met waardepeildatum 1-1-2016 gebruiken. U kunt gewoon uw aangifte inkomstenbelasting doen per 1 maart a.s. Deze WOZ-beschikking kunt u terugvinden door in te loggen met uw DigiD op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie.

Automatische incasso

Het feit dat de aanslag een maand wordt opgeschoven, zorgt ervoor dat de automatische incasso een maand later ingaat. De eerste termijn wordt afgeschreven 1 maand na 31 maart 2018. Als u al een automatische incasso heeft, wordt het bedrag in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Geeft u later in het jaar een machtiging af, dan wordt in minder termijnen geïncasseerd.

Belangrijk voor de inwoners van Veghel

Voor de inwoners van Veghel gaat de gemeente Meijerstad de gemeentelijke belastingen vanaf 1-1-2018 innen. Voorheen gebeurde dit door de BSOB. Dit betekent dat u een nieuwe machtiging moet afgeven. Dit kunt u doen door in te loggen met uw DigiD op www.meierijstad.nl/digitale-belastingbalie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.meierijstad.nl/belastingen.