Afkoelen in natuurwater? Let op voor blauwalg en botulisme (22-07-2019)

U bent hier:

De temperaturen stijgen weer flink deze week. Hierdoor zoeken veel mensen verkoeling in het water. Als het erg warm is, kan er blauwalg of botulisme in natuurwater ontstaan. Vooral in stilstaand water, zoals vijvers en plassen kan dit voorkomen. Voordat u het water in gaat, is het goed om te controleren of het water helder is en u geen dode vissen ziet.

Schadelijk voor mens en dier

Als blauwalgen zich explosief vermenigvuldigen, spreken we van ‘blauwalgenbloei’. Blauwalgen kunnen dan giftige stoffen afscheiden, die bij aanraking of inname kunnen zorgen voor huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

Botulisme is een bacterie die net als blauwalg, veel voorkomt in stilstaand water. Het is een vorm van voedselvergiftiging, dat veroorzaakt wordt door een bacterie die veel voorkomt in water met een laag zuurstofgehalte. Vooral watervogels en vissen worden hierdoor getroffen.

Blauwalg en botulisme herkennen

Blauwalg is meestal vrij snel te zien: er ligt een blauw-groen-achtige drijflaag op het water. Ziet u dode vissen of vogels in het water? Dan is de kans op botulisme groot.  

Melding maken van blauwalg en botulisme

Denkt u blauwalg of botulisme te herkennen? Meld dit dan bij het waterschap Aa en Maas (www.aaenmaas.nl/blauwalg-zwemmen) of het waterschap de Dommel (www.dommel.nl). Zij zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de waterkwaliteit.

Bij constatering van blauwalg of botulisme plaatst de gemeente waarschuwingsborden. Ook verwijdert de gemeente dode dieren zo snel mogelijk, om verspreiding te voorkomen.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?