Afspraken vuurwerk (10-12-2019)

U bent hier:

Wanneer mag je vuurwerk afsteken? Wat te doen bij overlast? Wat te doen met vuurwerkafval?

Wanneer mag je vuurwerk afsteken

Vuurwerk mag van dinsdag 31 december 18.00 uur tot woensdag 1 januari 02.00 uur afgestoken worden. Deze afsteektijden zijn landelijk vastgesteld.

Halt-straf of boete

  • Minderjarigen (12-18 jaar) die buiten deze tijden vuurwerk afsteken kunnen rekenen op een straf in de vorm van een verwijzing naar Halt. De Halt-straf is een korte en snelle aanpak waarbij Halt de jongere confronteert met het eigen gedrag en de gevolgen daarvan.
  • Meerderjarigen krijgen een geldboete.

In alle gevallen geldt dat het vuurwerk in beslag wordt genomen. Bij schade aan bijvoorbeeld prullenbakken, bankjes of andere zaken, doet  de gemeente altijd aangifte en verhaalt de schade  op de veroorzaker.

Extra controle politie en BOA’s

Politie en de BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) van de gemeente Meierijstad controleren de komende periode op het afsteken van vuurwerk. Zij zullen niet aarzelen om direct in actie te komen bij meldingen van overlast.

Overlast

Overlast kan gemeld worden via het reguliere nummer van de politie: 0900 - 8844. Doven en slechthorenden kunnen contact opnemen met de doventelefoon via  0900-1844.

Vuurwerkafval direct verwijderen

De meeste ongevallen met vuurwerkletsel gebeuren op Nieuwjaarsdag met vuurwerk dat niet is afgegaan. De slachtoffers zijn meestal jongeren tussen de 10 en 19 jaar. De gemeente ruimt op maar kan niet overal tegelijk zijn. Daarom kunt u een handje te helpen door (uw) vuurwerkafval direct te verwijderen. U kunt bij de plaatselijke vuurwerkverkoopadressen speciale afvalzakken halen. Deze kunt u in de maand januari gratis kwijt bij de gemeentelijke milieustraat.

Afvalbakken en vuurwerk

Uit voorzorg verwijdert de gemeente een groot aantal afvalbakken en dicht deze af.

De gemeente Meierijstad wenst iedereen een fijne jaarwisseling en doet er alles aan om overlast door vuurwerk aan te pakken.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?