Area Wonen gaat de samenwerking met Leefgoed aan (05-12-2019)

U bent hier:

Area ondertekent intentieovereenkomst ‘realiseren doelstellingen Leefgoed Veghel’.

Area Wonen – met een woningbestand van circa 8.000 woningen verdeeld over Veghel, Uden en omliggende dorpen – gaat als contractpartij deel uitmaken van de samenwerking Leefgoed.

De Intentieovereenkomst is op 25 september 2019 ondertekend door de overige 10 partijen, Gemeente Meierijstad, Z-enzovoorts, Labyrint, Unik, IBN, BrabantZorg, BrabantWonen, Ons Welzijn, GGZ Oost-Brabant en ROC de Leijgraaf. Met de aansluiting van Area als belangrijke coöperatie op de woningbouwmarkt in Veghel en omgeving is de kerngroep zeer tevreden. Jan van Vucht, directeur Area Wonen: ‘Ik ben blij met deze samenwerking. Als Area willen we vooral bereiken dat we de ‘hekken’ om organisaties afbreken en daarmee mensen die in de problemen zitten sneller en beter kunnen helpen. Dus niet meer denken in organisatiebelangen maar vanuit de leefwereld van de bewoner”.

Intenties Leefgoed

De centrale uitgangspunten van Leefgoed zijn om nauw samen te werken om te komen tot een concept voor wonen en werken, leren en (be)leven, waar ontmoeten, ondersteunen en verbinden samen komen. Door verbindingen te maken tussen de organisaties in een kerngroep Leefgoed wordt de samenwerking versterkt. De kerngroep voorziet de besturen van de betrokken organisaties van adviezen ten aanzien van de op te pakken activiteiten en uit te werken plannen.

Zusters Franciscanessen

Het kloosterterrein van de Zusters Franciscanessen én het voormalig ziekenhuisterrein in Veghel noemen we samen ‘t Kloosterkwartier. Het is de bedoeling ’t Kloosterkwartier om te vormen tot een maatschappelijk ‘hart van Veghel’. Een eigentijdse en door de gebruikers gedragen woon- en leefomgeving waar zorg, werk en leren mogelijk wordt gemaakt, dit in lijn met het gedachtengoed van de Zusters. LEEFGOED moet een nuttige meerwaarde bieden voor de samenleving van Veghel. Inge van Eekelen, voorzitter van de kerngroep Leefgoed: “Leefgoed staat voor mij voor een goed leven en fijn leven. Een leefomgeving waar mensen meer voor elkaar gaan doen, waarbinnen mensen en organisaties worden uitgenodigd te participeren, mee te doen en activiteiten te ontplooien.”

www.meierijstad.nl/leefgoed

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?