Beeldvormende avond input kadernota 2019 (07-02-2018)

De gemeente maakt plannen voor een langere periode, maar de wereld staat niet stil. Daardoor kan het soms nodig zijn om de plannen aan te passen. Om input te kunnen leveren voor de kadernota 2019 gaat de gemeenteraad in gesprek met stakeholders uit de samenlevering. Dit gebeurt in een beeldvormende avond op 22 februari a.s.

Tijdens drie rondes wordt in diverse groepen besproken of we met de juiste plannen bezig zijn, moeten bijsturen, of dat we plannen missen. De ambities uit de Mijlpalen van Meierijstad zijn hierbij het vertrekpunt.

De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 tot 22:30 uur in het bestuurscentrum, Burgemeester Wernerplein in Sint-Oedenrode. Inloop is vanaf 19:00 uur. Zie ook www.meierijstad.nl/vergaderkalender

Heeft u interesse om erbij te zijn? U bent van harte welkom!

Benieuwd naar het vervolgtraject?

Op 1 maart is er een gezamenlijke commissievergadering. Fracties spreken zich dan uit over hetgeen op 22 februari is opgehaald. Het college gaat nadien aan de slag met het opstellen van de kadernota 2019. Deze wordt op 2 juli aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.