Belastingdienst en gemeenten helpen getroffen toeslagouders (21-12-2020)

U bent hier:

Ouders kunnen naast financiële compensatie ook andere hulp kunnen ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen.

De Belastingdienst/Toeslagen en de gemeenten gaan samenwerken om ouders te helpen die door de problemen met kinderopvangtoeslag getroffen zijn. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ouders naast financiële compensatie ook andere hulp kunnen ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen.

Kinderopvangtoeslag

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daarvoor. Maar deze compensatie is niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Daarom zijn alle gemeenten in Nederland benaderd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden. Ook in Meierijstad zijn er getroffen gezinnen. Wij weten alleen nog niet welke gezinnen dit zijn. Daarom deze extra informatie voor u als inwoner uit Meierijstad.

Bent u ook slachtoffer van de Kinderopvangtoeslag? Wat kunt u doen?

  1. Meldt u zich als gedupeerde bij de Belastingdienst
    Dat kan via het speciale telefoonnummer: 0800 2358358. Zodra u zich gemeld heeft, gaat de Belastingdienst met u in gesprek. De Belastingdienst informeert daarna ons als gemeente als u onze hulp kunt gebruiken en u daarvoor toestemming heeft gegeven.
  2. Contactpersoon bij Meierijstad
    Contactpersoon in onze gemeente is mevrouw Mieke Bosch, klantmanager schuldhulpverlening/armoedeambassadeur. Mieke gaat met u in gesprek om te kijken of en welke begeleiding, hulp-  en dienstverlening nodig is. We doen dit volgens de landelijke samenwerkingsafspraken die met de Belastingdienst zijn gemaakt. 

U kunt zich ook rechtstreeks melden bij onze gemeente. Neem dan contact op met Mieke Bosch. Haar contactgegevens zijn: mbosch@meierijstad.nl of via 14 0413.

Wij denken graag met u mee!

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?