Bent u ook benieuwd naar het nieuwe evenementenbeleid van Meierijstad? (19-11-2018)

U bent hier:

Kom dan naar de inloopavond op maandag 26 november a.s.

Het nieuwe evenementenbeleid voor Meierijstad is opgesteld met de inbreng van een groot aantal betrokkenen. Het inspraaktraject is nu afgerond. Het college heeft de kaderstellende nota ‘Naar een duurzaam evenementenbeleid Meierijstad 2019-2022’ vastgesteld.

Graag geven we belangstellenden een toelichting en nadere uitleg op de voorgestelde kaders. Dit doen we tijdens een inloopavond op maandag 26 november a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur in ’t Spectrum aan de Steeg in Schijndel. U bent van harte welkom op een moment dat u schikt!

Op 20 december staat deze nota ter besluitvorming op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad.

De nota kunt u hieronder lezen.