Bijeenkomst over Meierijstad in de regio (02-03-2020)

U bent hier:

Update 14 maart

Deze bijeenkomst wordt uitgesteld in verband met de afgekondigde maatregelen met betrekking tot het Coronavirus.

In onze voorbereiding van de omgevingsvisie gaan we graag met u in gesprek over Meierijstad in de regio.

Vanwege de invoering van de Omgevingswet bereidt onze gemeente de omgevingsvisie voor. De omgevingsvisie vervangt de structuurvisie, het milieubeleidsplan, het verkeers- en vervoerplan, en de ruimtelijke aspecten van de natuurvisie. Het omgevingsbeleid van Meierijstad kan afgestemd worden op dat van de provincie, de waterschappen, de buurgemeenten en onze samenwerkingsverbanden. In onze omgevingsvisie beschrijven we welke positie Meierijstad inneemt in Noordoost-Brabant en diverse netwerken. De ambtelijke ideeën daarover, leggen we graag aan u voor in deze openbare bijeenkomst. En dan horen we graag ook uw ideeën voor de omgevingsvisie.

De bijeenkomst vindt plaats op 25 maart vanaf 14.30 uur, in het bestuurscentrum te Sint-Oedenrode. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar rcafe@meierijstad.nl of telefonisch contact opnemen met 14 0413.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?