Buiten spelen in Meierijstad (24-09-2019)

U bent hier:

Het college heeft een speelvisie opgesteld. Buiten spelen, speelherinneringen en avontuur beleven is namelijk onmisbaar.

De gemeente Meierijstad vindt buiten spelen, speelherinneringen en avontuur beleven onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom heeft het college een speelvisie opgesteld. De visie geeft richting aan een evenwichtiger verdeling van de speelvoorzieningen over de wijken en dorpen in Meierijstad. Een die past bij de toekomstige samenstelling van de bevolking. Ook streeft het college naar meer groene speelvoorzieningen.

Omvorming en accent op kwaliteit

Meierijstad telt nu 218 speelplekken met in totaal ca. 1020 speeltoestellen. Alle speeltoestellen zijn in kaart gebracht; type toestel, leeftijdscategorie, ouderdom, staat van onderhoud etc. Door de verwachte afname van het aantal kinderen in Meierijstad zijn de komende jaren ook minder speelvoorzieningen nodig. In het voorstel van het college krijgt het speelaanbod een kwaliteitsimpuls door ca. 60 bestaande plekken om te vormen tot wat minder maar grotere speelplekken in een wijk of dorp. En 30 speelplekken in te richten als sport- en ontmoetingsplek. Ook wordt gestreefd naar meer natuurlijke speelplekken.
De kleine speelplekken, waar maar één of twee speeltoestellen staan, zullen de komende jaren samengevoegd worden op de centrale speelplekken. In de praktijk worden deze kleine speelplekken vaak nauwelijks gebruikt; samenvoeging biedt de kans om interessanter speelplekken te creëren met meer variatie en kans op ontmoeting met andere kinderen.

Klimaatvriendelijk spelen

Duurzaamheid is een vast onderdeel van de aanbesteding van levering en plaatsing van speeltoestellen. Wethouder Harry van Rooijen: “Met de aanleg van groene en natuurlijke speelplekken wordt óók vanuit speelbeleid weer een beetje bijgedragen aan biodiversiteit in dorp
of wijk. En we bekijken de mogelijkheden voor waterberging waardoor spelen klimaatvriendelijk kan zijn. Vanzelfsprekend zorgen we dat veiligheid van de kinderen daarbij altijd voorop staat”.

Samen keuzes maken

De gemeenteraad spreekt zich in de openbare raadsvergadering van november uit over de visie. Alle bestaande speelplekken zijn uitgewerkt in wijkkaarten per dorp en wijk. Binnenkort kunnen inwoners de kaarten raadplegen op de gemeentelijke website. Omvormen gaat gepaard met nieuwe aanleg en ook met vervangen of verplaatsen. Deze concrete keuzes worden altijd gemaakt in overleg met kinderen en bewoners van de betreffende wijk of kern.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?