Definitief Ontwerp Snelfietsroute Veghel-Uden ter inzage (28-08-2020)

U bent hier:

Zienswijze indienen vóór 14 september 2020

De gemeente Meierijstad gaat in samenwerking met de gemeente Uden en de provincie een snelfietsroute aanleggen tussen Uden en Veghel. Eind 2019 en begin 2020 zijn hiervoor bewonersavonden belegd en konden de bewoners hun mening geven over de plannen.

Inzage definitief ontwerp snelfietsroute

Inmiddels zijn mede op basis van de ideeën en wensen van de bewoners de plannen door het adviesbureau Geonius uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO).

Voor u ter inzage

Zienswijze

Voordat het definitief ontwerp van de snelfietsroute tot een uitvoeringsplan en bestek wordt uitgewerkt stellen wij eenieder in de gelegenheid zijn / haar zienswijze op het DO kenbaar te maken. U dient uw zienswijze vóór 14 september 2020 via een e-mailbericht te sturen naar snelfietsroute@meierijstad.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens.

Daarna leggen we de plannen, om definitief vast te stellen, voor aan het college en starten we met de besteksvoorbereiding.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?