Dementie vriendelijke gemeente Meierijstad (DVG Meierijstad) (17-12-2019)

U bent hier:

We blijven samen werken aan een dementievriendelijke gemeenschap.

Aan de Stichting Vrienden van Dementievriendelijk Meierijstad verstrekken we met ingang van 2020 structureel jaarlijks € 4.000,= een waarderingssubsidie. Rik Compagne: "Ik vind het belangrijk om aandacht te vragen en te geven aan deze Stichting. Het college wil met deze subsidie haar waardering uitspreken voor het vele werk wat de Stichting op vrijwillige basis verricht. Gemeente Meierijstad denkt steeds na over hoe we een maximale dementievriendelijke gemeenschap kunnen creëren en welke rol wij als gemeente daarin kunnen spelen."

Stichting DVG: "Wij zijn als DVG Meierijstad blij met deze subsidie omdat wij als Stichting volledig afhankelijk zijn van giften van derden. We besteden dit geld aan voorlichting en informatie over dementie en willen bereiken, dat mensen met dementie op hun eigen wijze mee kunnen doen aan onze samenleving en we vinden het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen . De projecten:’ Dementheek’ , "Levensboeken", ‘Kwiekroute’, Muziek op Maat ‘Dementiebrillen’ en het Atelier Bijzonder Ontmoeten zijn goede voorbeelden van ons werk. Daarnaast werken we samen met diverse partijen in het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg."

Bewustwording

Behalve het geven van voorlichting is het belangrijk om na te denken hoe we de druk op mantelzorgers kunnen verlichten en hoe we kunnen bijdragen aan sociale veerkracht. Daarbij zijn buurten, verenigingen en ontmoetingsmogelijkheden via ROC de Leijgraaf en het Pieter Breughelhuis van belang. Bewustwording alleen is niet genoeg. "We blijven samen werken aan een dementievriendelijke gemeenschap", besluit Compagne.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?