Denk mee over herinrichting Stadhuisplein (18-07-2019)

U bent hier:

Via een interactieve website kunt u uw ideeën en aandachtspunten kwijt. U mag ook reageren of voortborduren op ideeën van anderen.

Welke ideeën heeft u over de toekomst van het Stadhuisplein en omgeving?

We willen zoveel mogelijk inwoners de kans bieden mee te denken. Daarom is er een interactieve website voor dit project: http://stadhuisplein.losstadomland.nl. Daarop kunt u 24/7 ideeën en aandachtspunten kwijt. Uw bijdrage of reacties kunt u toevoegen t/m 31 juli 2019. U kunt trouwens ook reageren of voortborduren op de ideeën van anderen.

U wordt aan de hand van onderstaande 5 thema’s geprikkeld en geïnspireerd:

  1. Architectuur en beeldkwaliteit
  2. Cultuurhistorie en kunst
  3. Klimaat
  4. Verkeer, parkeren en routes
  5. Functies, activiteiten, leuke dingen om te doen.

De ontwerpers gaan met alle ideeën aan de slag en presenteren in het najaar de eerste scenario’s en schetsen. De datum van die bijeenkomst maken we na de zomer bekend.

Uitleg project

De gemeente Meierijstad wil de kwaliteit en functionaliteit van het Stadhuisplein en Vlas en Graan verbeteren. We maken daarom een nieuw ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte. Het is de ambitie om dit gebied aantrekkelijker in te richten en daarmee de entree naar het centrum te versterken. Tegelijk hebben we ambities om de kwaliteiten van de Aa te versterken en de Aa meer beleefbaar te maken. We zien in het gehele gebied kansen en de noodzaak om te werken aan klimaatadaptatie. In het ontwerp zullen we daarom zeker rekening houden met klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater en het verminderen van hittestress door het toevoegen van meer groen.

Planning

We zijn in juni 2019 gestart met een gebiedsproces om samen met inwoners en ondernemers van Veghel te gaan werken aan een plan op hoofdlijnen voor de inrichting van de openbare ruimte van het gebied Stadhuisplein e.o. Het eindproduct wordt een visie voor de inrichting van de openbare ruimte voor het hele plangebied en een concreter inrichtingsplan (VO) voor het gebied van Stadhuis tot aan de Aa. Deze visie moet begin 2020 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Wat betreft de uitvoering is het de ambitie om het gebied vanaf de voormalige Blauwe Kei tot en met de entree van het gemeentehuis snel na het besluit van de gemeenteraad in gang te zetten. Wanneer het overige deel van het ontwerp tot uitvoering kan worden gebracht is van veel factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de prioriteiten die voortkomen uit de uitwerking van het Centrumplan en/of wat er gebeurt met het zwembad.

Denk mee

Ga hiervoor naar de website van Los Stadomland.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?