Dunning in gemeentebossen Eerdse Bergen en Goorbossen 2020 (15-12-2020)

U bent hier:

De werkzaamheden zijn half maart 2021 afgerond, voordat het broedseizoen begint.

In gemeentebossen in de Eerdse Bergen en in de Goorbossen worden dit najaar bomen boswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast worden in het Hurkske nog een beperkt aantal boswerkzaamheden uitgevoerd die afgelopen voorjaar vanwege het natte weer niet mogelijk waren. De Bosgroep Zuid Nederland zal deze werkzaamheden begeleiden namens de gemeente.

Gemeente Meierijstad stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos

De gemeente Meierijstad streeft naar een gevarieerd bos met veel afwisseling en natuurwaarden. Om dat te stimuleren heeft de gemeente een bosbeheerbeleid dat gericht is op het realiseren van een goede balans tussen natuur, recreatie en houtproductie. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van de natuurlijke processen in het bos.

Ruimte realiseren door ‘dunnen’

Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te staan, gaat dit ten koste van de groei en de gezondheid van iedere boom. Daarom is het nodig tijdig ruimte te creëren door bomen weg te halen. Zo kunnen de mooiste en beste bomen op een goede manier uitgroeien. Met het oog op de toekomst wordt daarom ook ruimte gemaakt bij mooie jonge bomen in de struikenlaag.

De eerste stap bestaat uit het selecteren van de bomen die blijven en welke daarvoor wijken. De bomen die wijken krijgen een oranje markering op de stam. Dit is inmiddels gebeurd. Het vellen van deze bomen heet ‘dunnen’ en dit gaat nu gebeuren. De opbrengst van het hout dat vrijkomt, draagt bij aan het betalen van de kosten voor het gemeentelijke bos- en natuurbeheer.

Kansen voor kruiden, struiken en jonge bomen

In sommige delen, waar veel dezelfde soorten bomen staan, komen een aantal open plekken. Op deze plaatsen krijgen kruiden en struiken volop kans om te groeien, waardoor de variatie en natuurwaarden in het bos toenemen. Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen, omdat er voldoende licht is op deze open plekken. Op den duur groeien de jonge boompjes uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer op een natuurlijke wijze dichtgroeit.

Werken volgens natuurrichtlijnen

Tijdens de werkzaamheden werken de beheerder en de uitvoerder volgens de gedragscode bosbeheer. In deze gedragscode is vastgesteld hoe men bij werkzaamheden om moet gaan met de aanwezige flora en fauna, om de impact zo tot een minimum te beperken.

Wat merkt u als bezoeker van de werkzaamheden in het bos?

Tijdens de werkzaamheden kunt u het bosgebied blijven bezoeken. De bomen worden geveld en uitgereden met bosbouwmachines. Deze machines rijden ook op de paden. Voor uw eigen veiligheid vragen wij u voldoende afstand te houden. Daarnaast kunnen paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. Na afloop van de werkzaamheden worden alle paden weer vrijgegeven en indien nodig hersteld. In de periode dat men in het bos werkt, hangen  op verschillende plekken informatiebordjes met meer informatie over de werkzaamheden.

Wie zorgt voor de uitvoering en wat is de planning?

Bosgroep Zuid Nederland  begeleidt de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Meierijstad. De werkzaamheden zijn half maart 2021 afgerond, voordat het broedseizoen begint.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?