Dunning in gemeentebossen Het Hurkske (31-01-2020)

U bent hier:

De komende weken vindt er dunning plaats in de gemeentebossen in Het Hurkske.

Oogstmachine Dit betekent  at er bomen worden geveld om de overige bomen in het bos meer groeiruimte te geven. De te vellen bomen zijn gemarkeerd met een oranje markering.

Verjonging bos

Door middel van het vellen van bomen geven we sturing aan de bosontwikkeling. Afhankelijk van de standplaats krijgen inheemse loofbomen, markante bomen en kwalitatief goede bomen meer groeiruimte waardoor deze beter kunnen uitgroeien. In de oudere delen worden ook een aantal open plekken gemaakt. Deze open plekken zorgen weer voor begroeiing van nieuwe bomen en struiken. Hierdoor verjongd het bos en vergroten we de variatie.

Werken volgens natuurrichtlijnen

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het bosbeheerplan van de gemeente. Bosgroep Zuid-Nederland begeleidt de werkzaamheden. We werken volgens de gedragscode bosbeheer waarin vastgesteld is oe we bij werkzaamheden omgaan met aanwezige flora en fauna.

Informatie wandelaars

Wandelaars worden ter plaatse geïnformeerd over de werkzaamheden.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?