Een veilig buitengebied! Wat kunt u doen. (03-12-2020)

U bent hier:

Hoe herken je hennepkwekerijen en drugslabs, waar meld je illegaal vuurwerk

Criminelen worden niet graag gezien en maken daarom graag gebruik van het buitengebied. Denk bijvoorbeeld aan

 • aan slechte huisvesting arbeidsmigranten en
 • het huren van stallen/schuren voor hennepkwekerijen of drugslaboratoria.
 • Ook wordt ons buitengebied vaak gebruikt als dumpplek voor (drugs-) afval met alle gevolgen van dien!

Op deze plek vind u meer informatie over deze misstanden en wat u kunt doen.

Drugsafval

Het dumpen van drugsafval is het achterlaten van het afval in een verpakking (zoals vaten); lozen is het direct lozen van vloeibaar drugsafval, bijvoorbeeld in het riool. Boswachters in de gebieden waar dumpingen plaatsvinden zien dat de natuur er onder lijdt. In zaken van drugsafvallozingen wordt soms gezien dat planten afgestorven zijn, of worden er bijvoorbeeld dode vissen in het water ontdekt. In 2017 werden er resten van MDMA in maïs aangetroffen en drugsafval dat via lozing in het riool in waterzuiveringssystemen terecht komt kan de zuiverende bacteriën doden waardoor het systeem niet meer werkt. Daarom is het belangrijk om dit zo snel mogelijk op te signaleren en op te ruimen! Kijk voor meer info over drugsafval op www.bijtendebende.nl

Drugsafval gespot of signalen van een drugslab in je wijk?

Meld dit dan via:

 1. De politie: bel 0900 8844 of 112
 2. Meld Misdaad Anoniem bel (0800) 7000 of meld anoniem via www.meldmisdaadanoniem.nl
 3. De grats Mijngemeenteapp. Maak een foto en stuur die door naar de gemeente. De gemeente zorgt dat het probleem wordt aangepakt.

Wat te doen als ik drugsafval vind?

 • Raak niets aan
 • Schop of duw niet tegen de verpakkingen
 • Neem minimaal 25 meter afstand (bij brand minimaal 100 meter) met de wind in de rug
 • Rook niet in de buurt van de dumping
 • Bel direct de politie
 • Geef uw exacte locatie door en of er eventueel sprake is van brand of dat er rook van dumping afkomt
 • Volg de instructies van de politie op

Leer meer over drugsafval

Hennepkwekerijen en Drugslabs

Het platteland is een kwetsbaar gebied. Met meer verwachte leegstand wordt het buitengebied  aantrekkelijk voor criminelen. Diverse boeren zijn benaderd door criminelen met de vraag of het mogelijk is een drugslab of hennepkwekerij te vestigen op de boerderij. Om ‘nee’ te zeggen op dit aanbod is een sterke ondernemer nodig. Samen met jou pakken wij als overheid (met bijvoorbeeld jouw gemeente, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst) dit probleem aan.

Controleer de huurder vooraf

Je kunt zelf de risico’s verkleinen. Een goede toetsing van de huurder is erg belangrijk. Verhuur jouw pand niet als je geen goed gevoel hebt bij de huurder! En ben bij het verhuren bewust van de risico’s. Als er strafbare feiten worden gepleegd in jouw pand, dan kun je als verhuurder aansprakelijk worden gesteld. Ook als je nergens van af weet.

Deze punten kunnen op een XTC lab wijzen

 • Aanwezigheid van zoete, chemische geur rondom het pand
 • Aanwezigheid van blauwe vaten, jerrycans of vloeistofcontainers
 • Bedrijvigheid op ongebruikelijke tijdstippen
 • Witte rook uit de afvoer

Deze punten kunnen op een hennepkwekerij wijzen

 • Aanwezigheid van hennepgeur
 • Geluidsoverlast door afzuiginstallaties
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Fel kunstlicht, licht brandt altijd

Meer informatie

Haal de folder op het gemeentehuis en/of raadpleeg de website van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.

Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen en de logistiek. In de media worden zorgen geuit over het welzijn van arbeidsmigranten tijdens deze crisis. Slechte huisvesting, uitbuiting en mensenhandel vormen nu een extra risico voor de volksgezondheid en de continuïteit van de cruciale sectoren.

Een groot deel van de arbeidsmigranten verkeert in een afhankelijkheidspositie ten opzichte van werkgever/uitzendbureau omdat inkomen, huisvesting, vervoer, zorgverzekering en andere zaken via hen geregeld worden. Deze afhankelijkheid maakt de arbeidsmigrant kwetsbaar. De kans dat maatregelen van het RIVM daarbij niet in acht worden genomen is daarom aanwezig.

Mensenhandel

Door een dreigend tekort aan buitenlandse arbeidskrachten kunnen malafide organisaties snel veel geld verdienen door mensen ‘te leveren’ aan malafide werkgevers/uitzendbureaus. Ze ronselen kwetsbare mensen in het buitenland en beloven hen werk en inkomen waarmee ze voor hun familie kunnen zorgen. Maar deze malafide organisaties hebben maar één doel voor ogen, namelijk het uitbuiten van deze arbeidskrachten.

Slechte huisvesting

Malafide organisaties huisvesten arbeidsmigranten vaak in grote groepen in kleine ruimtes op bijvoorbeeld recreatieparken of in woningen. Meerdere mensen delen hetzelfde bed en hygiëne laat vaak te wensen over. De onzekerheden in de gangbare vakantielanden en de openstelling van vakantieparken en campings onder beperkende voorwaarden, zorgen mogelijk voor problemen bij de huisvesting van arbeidsmigranten.

Arbeidsuitbuiting

Met name in de land- en tuinbouw en logistiek is een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten. Hierdoor komen aanwezige arbeidsmigranten extra onder druk te staan. Dit vergroot de kans op arbeidsuitbuiting, zoals het maken van extreem lange werkdagen en betalingen verbeneden het minimumloon, waarbij er vaak ook nog een deel van het loon ingehouden wordt.

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar ‘weigeraars’ en ‘blindgangers’. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat u niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging en daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden.

Zelfgemaakte vuurwerkbommen en illegaal vuurwerk zorgen voor 26% van al het ernstige vuurwerkletsel. En dat is het topje van de ijsberg, omdat vaak gegevens ontbreken van het soort vuurwerk dat het letsel heeft veroorzaakt.

Tijdelijk vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2020-2021

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. De laatste jaarwisseling belandden zo’n 1300 mensen in ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel. Het handhaven van de openbare orde wordt tijdens jaarwisselingen op veel plekken in het land bemoeilijkt door incidenten rondom vuurwerk. Het kabinet boog zich daarom over een tijdelijk verbod en de gevolgen hiervan voor de vuurwerkbranche. Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het tijdelijke vuurwerkverbod wordt geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19.

Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Het zijn zeer krachtige explosieven. Het opslaan van illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk. Daarom roepen we mensen die informatie hebben over de handel of opslag van illegaal vuurwerk zich te melden.

 • Meld dit bij de politie 0900-8844.
 • Of bel 112 bij een heterdaad of levensbedreigende situatie.
 • Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Wat kunt u doen?

Heeft u een onderbuik gevoel en weet u niet waar u terecht kunt met uw signalen. Gemeente Meierijstad neemt iedere melding serieus en bekijkt per melding of er samen met politie opgetrokken kan worden en welke actie gewenst is.

Bel 112 bij heterdaad situaties of wanneer er een levensbedreigende situatie voordoet.

Wat gebeurt er met uw melding

 • Heeft u een melding gemaakt bij gemeente of politie: dan kunt u een terugkoppeling verwachten
 • Heeft u een melding gemaakt bij misdaad anoniem: dan ontvangt u geen terugkoppeling. Uw anonimiteit is gewaarborgd.
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?