Eerste participatiebijeenkomst omgevingsbeleid (12-04-2019)

U bent hier:

Omdat per 2021 de Omgevingswet in werking treedt, bereidt de gemeente nieuw omgevingsbeleid voor. Dat beleid kent straks een omgevingsvisie en een omgevingsplan. De omgevingsvisie vervangt huidige structuurvisies en een aantal beleidsnota’s. Het omgevingsplan vervangt bestemmingsplannen en sommige verordeningen.

BuitenLab Omgevingswet 15 mei

Het startpunt voor het omgevingsbeleid onderzoeken we graag samen met u op woensdagavond 15 mei 2019. In het BuitenLab Omgevingswet geven we die avond toelichting op de lagenbenadering en opgaven van water, klimaat en energie. Samen met u als deelnemer aan het lab verkennen we wat die benadering en opgaven betekenen voor bedrijventerreinen in 2030. We denken na over een gebiedstypologie bedrijventerreinen in het algemeen, en we kijken alvast naar een concrete casus: bedrijventerrein De Dubbelen. We zijn benieuwd hoe mensen willen omgaan met bijvoorbeeld piekbuien, groene daken, droogte, hitte, warmte- / koudesystemen in de ondergrond en opwekking van zonne-energie. Maar participanten hebben die avond ook gelegenheid om eigen, andere ideeën voor bedrijventerreinen in te brengen.

Praktische informatie

Het BuitenLab Omgevingswet is openbaar, eenieder is er welkom. Als u wilt deelnemen, hoeft u zich niet vooraf aan te melden. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vindt plaats in ons bestuurscentrum: Burgemeester Wernerplein 1 te Sint-Oedenrode. We willen de bijeenkomst afronden om 22.00 uur. We zijn blij als u komt op 15 mei, maar kom dan alstublieft meteen tussen 19.15 uur (inloop) en 19.30 uur.

Vervolg

Tussen nu en het jaar 2021 houden we nog meer bijeenkomsten voor het omgevingsbeleid van Meierijstad. Volg onze media voor volgende aankondigingen van het BuitenLab Omgevingswet.

Bestaand beleid

In het nieuwe omgevingsbeleid krijgt het bestaande beleid van de gemeente een plek. Tot de invoering van de Omgevingswet blijft Meierijstad ook afzonderlijke visies of beleidsnota’s opstellen. Voorbeelden daarvan zijn het project Vitaal buitengebied, de erfgoedvisie en de mobiliteitsvisie.

Meer info

Meer informatie over de Omgevingswet.