Eerste vaccin in Meierijstad (06-01-2021)

U bent hier:

Zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen zijn als eerste aan de beurt.

COVID-19 trof Meierijstad hard in de eerste golf. Burgemeester Kees van Rooij: ‘de cirkel is rond nu wij ook de eerste gemeente zijn waar woensdagochtend 6 januari de eerste landelijke vaccinatie is tegen het virus’. Deze zal toegediend worden op de priklocatie van GGD Hart voor Brabant in Veghel, gemeente Meierijstad.

Zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen zijn als eerste aan de beurt. Op korte termijn ontvangen ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning een uitnodiging om een afspraak te maken voor de COVID-19-vaccinatie. De vaccinatie van medewerkers in de acute zorg, waaronder ziekenhuizen en huisartsen, begint zo snel als zorgvuldig mogelijk is.

Brabant

Vanaf het eerste uur is in Brabant het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) gestart. Met als doel om alle organisaties goed te ondersteunen bij de COVID crisis. In het RONAZ zijn alle Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties van Brabant, de Verstandelijk Gehandicapten- en Geestelijke Gezondheidszorg sector, de eerste lijn en de GGD vertegenwoordigd. Hierdoor is het mogelijk gebleken het hoofd te bieden aan onder andere de heftige eerste golf, zijn er voldoende cohortbedden gecreëerd waardoor er doorstroming mogelijk was vanuit de ziekenhuizen en eerste lijn.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?