Eindejaarswens: 2021 jaar van verbinding (22-12-2020)

U bent hier:

College en medewerkers van de gemeente Meierijstad wensen u alle goeds!

Aan het begin van 2020 konden we nog niet bedenken dat dit jaar in het teken zou staan van een virus dat de hele wereld in zijn greep houdt. Helaas ook Meierijstad. Corona raakt de mensen in onze gemeente op allerlei manieren hard. Er is verdriet, maar gelukkig zijn er ook hartverwarmende, mooie en lieve initiatieven waarbij inwoners van Meierijstad er voor elkaar zijn.

De feestdagen zijn dit jaar anders en vieren we in kleine, huiselijke kring. Wij hopen dat u tijdens deze feestdagen samen even stil kunt staan bij kleine lichtpuntjes. Lichtpuntjes die we elkaar gunnen en die ervoor zorgen dat we ons met elkaar verbonden blijven voelen.

Dat is ook de wens van burgemeester Kees van Rooij. Hij wil u graag een hart onder de riem steken. Het thema voor 2021 is ‘verbinding’.

Wij wensen u een hoopvol 2021 met vele lichtpuntjes. Blijf gezond! En kijk naar elkaar om, juist in deze tijd is het belangrijk dat je je verbonden voelt met anderen. Hou vol, samen!

Mede namens alle medewerkers van de gemeente Meierijstad,

Het College van Burgemeester en Wethouders

Ons college had u graag persoonlijk ontmoet op de nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners en organisaties. Helaas kan de nieuwjaarsbijeenkomst 2021 door de Coronamaatregelen niet doorgaan.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?