Gemeente Meierijstad helpt je aan een koele zomer! (07-05-2021)

U bent hier:

Met een bijdrage die kan oplopen tot € 7.500,-.

Wij helpen je aan een koele zomerVoor welk fraai groen uitzicht ga jij deze zomer? Groen helpt je niet alleen te ontspannen, maar zorgt ook voor de nodige verkoeling. Dat is fijn als het weer zo’n hete zomer wordt als afgelopen jaar. Dit jaar wordt vergroenen in combinatie met waterberging nóg aantrekkelijker met een speciale bijdrage van het Waterschap Aa en Maas en de A(S)50 gemeenten. Een bijdrage die kan oplopen tot maar liefst € 7500,-.

Vraag direct je bijdrage aan

Wanneer krijg jij een bijdrage?

Je hebt recht op een bijdrage als je aan deze voorwaarden voldoet:

 • Het project vindt plaats in bebouwd gebied, zoals een dorpskern of stad.
 • De maatregelen zorgen voor een blijvende verbetering van water- én groen(voorzieningen) ten opzichte van de huidige situatie.
 • Verdere uitleg over spelregels staan vermeld op de website van Aa en Maas.
 • Voor Gemeente Meierijstad geldt dit ook voor de inwoners in het gebied van Waterschap de Dommel.
  • Woon je in het gebied van Waterschap de Dommel? De aanvraag loopt dan alsnog via waterschap Aa en Maas.

Een voorbeeld: Het afkoppelen van regenwater verbetert de watervoorziening, maar komt niet ten goede aan het groen. De maatregel komt daarom niet aanmerking voor een bijdrage. Wordt er een groen dak aangelegd én wordt het regenwater afgekoppeld? Dan wordt voldaan aan zowel water als groen en kan er een bijdrage aangevraagd worden.

Voorbeelden van maatregelen die jij kunt nemen:

 • Het aanleggen van een groen dak
 • Het aanleggen van een buurtmoestuin
 • Het verruilen van tegels voor groen
 • Het aanleggen van een geveltuin
 • Het plaatsen van een regenton
 • Het plaatsen van infiltratiekratten

Kijk voor inspiratie op de website Huisje Boompje Beter

Kijk voor nog meer inspiratie op de site van Waterschap Aa en Maas

Hoe hoog is de bijdrage?

Alle inwoners in het gebied van Waterschap Aa en Maas (en voor Gemeente Meierijstad ook het gebied van Waterschap de Dommel) komen in aanmerking voor een bijdrage. Voor inwoners van de gemeente Meierijstad geldt dat ze kunnen rekenen op een bijdrage van maar liefst 45% van de kosten met een maximum van € 7500,-.

Voorschot en betaling

Wordt jouw aanvraag met offerte of kostenraming goedgekeurd? Dan ontvang je binnen 10 weken bericht en een voorschot. Na het ontvangen van het voorschot heb je 6 maanden de tijd om je project af te ronden.

Vaststellen definitieve bijdrage

Na afronding van jouw project zet je je facturen, bankafschrift en foto’s in jouw digitale dossier in ‘Mijn AA en Maas’. Het Waterschap bekijkt de stukken en stelt de definitieve bijdrage vast.

 • Voldoet je aanvraag aan de voorwaarden die in de voorlopige toekenning staan? Dan mag je het voorschot houden.
 • Voldoet je aan vraag hier niet aan? Dan kun je het project aanpassen zodat het wel voldoet aan de voorwaarden of je moet het voorschot (deels) terugbetalen. Hierover ontvang je een brief.
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?