Gemeente onderzoekt leefbaarheid in Meierijstad (09-09-2019)

U bent hier:

De gemeente houdt een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad. Want hoe staat er eigenlijk nu voor?

Meierijstad wil een gemeente zijn waar inwoners kunnen wonen en leven in een prettige en veilige omgeving. Het is goed om te weten hoe de leefbaarheid in Meierijstad er nu voor staat. Omdat we samen met inwoners, gemeente en maatschappelijke partners willen weten wat er verbeterd kan worden.

  • Wat gaat er goed,
  • waar liggen de verbeterkansen en
  • in welke gebieden.

De gemeente houdt daarom een groot onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad.

Enquête

Bij 19.000 inwoners valt half september een brief op de mat met daarin een inlogcode die toegang geeft tot de online enquête. Hierin wordt deze inwoners gevraagd wat zij vinden van hun eigen buurt. Aan de orde komen thema's zoals

  • vervuiling,
  • sociale contacten,
  • onderhoud van wegen en groen,
  • veiligheid,
  • verlichting en
  • de kwaliteit van voorzieningen.

Niet iedereen krijgt een enquête

De groep van zo’n 19.000 inwoners is een steekproef onder alle inwoners. Niet alle inwoners krijgen dus een enquête. De resultaten helpen mee om te bepalen waar en op welke onderdelen de leefbaarheid en veiligheid in Meierijstad verbeterd kunnen worden. Het is belangrijk om zoveel mogelijk enquêtes terug te ontvangen. Om dit te stimuleren worden 10 cadeaubonnen van 40 euro onder de deelnemers verloot.

Tot en met 14 oktober de tijd

De geënquêteerden hebben tot en met 14 oktober de tijd om de enquêtes in te vullen. Dat kan online, maar er kan ook gratis een papieren versie aangevraagd worden. Companen, het bedrijf dat het onderzoek voor de gemeente uitvoert, heeft een helpdesk waar de geënquêteerden terecht kunnen met vragen.

Leefbaarheidsmonitor

De opgehaalde gegevens worden samen met cijfers en informatie die er al is bij de gemeente, woningcorporaties, welzijnsinstellingen, politie etc. samengebracht in een leefbaarheidsmonitor. Deze monitor geeft op die manier een representatief beeld van de leefbaarheidssituatie van zo’n 40 gebieden in Meierijstad en is naar verwachting begin 2020 online te raadplegen. In diezelfde periode bespreekt de gemeente de uitkomsten van de meting ook samen met de wijk- en dorpsraden en de maatschappelijke partners.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?