Help de verenigingen met oud papier! (16-04-2020)

U bent hier:

Vanwege Corona moest de inzameling tijdelijk stilgelegd worden. Vanaf 7 april is de inzameling van oud papier door verenigingen weer opgestart.

In Meierijstad wordt het oud papier en karton door tientallen verenigingen opgehaald. Zij ontvangen daarvoor een vergoeding van de gemeente en rekenen op deze inkomsten. Gemeente en verenigingen hebben hier afspraken over. Vanwege Corona moest de inzameling tijdelijk stilgelegd worden. Vanaf 7 april is de inzameling van oud papier door verenigingen weer opgestart. Dit is na zorgvuldig onderling overleg met o.a. de GGD besloten en gebeurt onder strikte voorwaarden.

Check de ophaaldatum in uw wijk

We begrijpen dat burgers nu, in deze bijzondere omstandigheden, veel oud papier moeten bewaren. De verenigingen nemen dit graag weer voor u mee. Juist in deze tijd is het een belangrijke inkomstenbron voor hen die ze niet willen missen. Helaas zien we nu geregeld dat papier al ruim vóór de inzameldatum buiten wordt gezet, tot ergernis van de mensen in de directe omgeving. Papier dat buiten blijft staan leidt bovendien tot meer zwerfvuil; ook is er een risico op brandstichting.

Alleen sámen houden we het schoon en veilig

We vragen u om elkaar én de inzamelende (buurt)vereniging te helpen. Hebt u het papier voortijdig buiten gezet?, haal het dan weer naar binnen. Maak op een vriendelijke manier aan elkaar duidelijk dat het de bedoeling is het papier pas op de dag van inzameling buiten te zetten. Op www.meierijstad.nl/afvalkalender  kunt u zien op welke datum dat is.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?