Herinrichting Erpseweg Veghel (19-03-2020)

U bent hier:

De gemeente Meierijstad gaat komende maanden aan de slag met de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg de Buitendreef op de Erpseweg.

De Buitendreef wordt aangelegd in het kader van de nieuwbouwontwikkelingen in Veghels Buiten waar volop woningen worden gebouwd, opgeleverd en bewoond. Daarbij wordt ook de Erpseweg zelf over een lengte van 300 meter heringericht.

foto Herinrichting Erpseweg Veghel

Wat gaan we doen

Gemeente Meierijstad gaat de volgende werkzaamheden uitvoeren op een deel van de Erpseweg:

  • Het verleggen en vervangen van kabels en leidingen.
  • Het rooien van de bomen en heraanplanten van nieuwe bomen
  • Het aansluiten van de nieuwe ontsluitingsweg de Buitendreef op de Erpseweg.
  • Het aanpassen van het (weg) profiel van de Erpseweg naar gescheiden rijbanen met een middenberm.
  • Het maken van een nieuwe fietsoversteek ten behoeve van de nieuwe fietsverbinding Erpseweg – Udenseweg.
  • Het verplaatsen van de komborden waardoor een groter deel van de Erpseweg een 50km snelheidsregime krijgt.
  • Het vervangen en verleggen van de fietspaden.  

Uitvoeringsperiode

In de periode maart tot en met april 2020 vinden de meeste werkzaamheden plaats. De aanplant van de bomen gebeurt in het daarvoor geschikte seizoen, het najaar van 2020.

Afsluiting en omleidingen

De Erpseweg wordt in een korte uitvoeringsperiode van 9 aaneengesloten dagen van 17 april tot en met 26 april voor autoverkeer afgesloten. Voor dit autoverkeer worden er omleidingen ingesteld. Landbouwpercelen, bedrijven, woningen binnen de projectlocatie blijven bereikbaar voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer. Fietsers en nood- en hulpdiensten behouden doorgang over het werk.

Informatie

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met onze adviseur van BTL Advies dhr. S. Schouwenaars via 073 205 1100 of per e-mail op s.schouwenaars@btl.nl

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?