Inschrijvingsperiode zonneparken Meierijstad van start (10-03-2020)

U bent hier:

Partijen die interesse hebben in de ontwikkeling van een zonnepark in de gemeente Meierijstad, kunnen vanaf 10 maart 2020 hun plan indienen.

De indieningstermijn loopt t/m 10 april 2020. In deze eerste tranche is er ruimte voor maximaal 50 hectare. De plannen die kwalitatief het beste zijn, maken de meeste kans om in een volgende fase verder uitgewerkt te mogen worden.

Speelveld

Na de sluiting van de termijn worden alle plannen beoordeeld op volledigheid van de stukken. Alleen plannen die aan de indieningsvereisten voldoen, komen in aanmerking voor de volgende fase, de inhoudelijke beoordeling op kwaliteit.

Wethouder Jan Goijaarts: “We willen een transparant speelveld en alle initiatiefnemers een gelijke kans geven. Ook partijen die eerder al bij ons aanklopten, moeten hun plan nu via het standaard intakeformulier bij ons indienen. Anders kunnen ze niet meedingen.

Kwaliteitsmeting

Op 6 februari 2020 stelde de gemeenteraad het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ vast. Hierin staat het afwegingskader voor zonneparken. Centraal uitgangspunt daarin is het ontwikkelen van zonneparken met de hoogst mogelijke kwaliteit. Deze kwaliteit wordt beoordeeld op grond van de volgende drie hoofdprincipes:

  1. Landschap is leidend;
  2. Meerwaarde is nodig;
  3. Participatie is vereist.

De wethouder onderstreept nog maar eens dat het echt een kwaliteitsmeting is: “Wij dagen initiatiefnemers daarom uit om met mooie, verassende of vernieuwende plannen te komen. Plannen die tot de verbeelding spreken en die de omgeving ten goede komen.”

De (inhoudelijke) beoordeling van de initiatieven gebeurt in een nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit. Die beoordeelt de ingediende initiatieven aan de hand van de in het rapport opgenomen aandachtspunten, ontwerpprincipes en randvoorwaarden. De commissie krijgt een brede samenstelling zodat alle benodigde deskundigheid aanwezig is om tot een evenwichtige beoordeling te komen.

Vervolg

Na de inhoudelijke beoordeling van alle plannen maakt de commissie een voorkeursvolgorde. Deze voorkeursvolgorde wordt naar verwachting voor de zomer van 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan het college. De initiatieven met de hoogst mogelijke kwaliteit die vallen binnen de eerste 50 hectare kunnen na besluitvorming worden uitgewerkt. Dit betekent het in overleg met omwonenden en andere belanghebbenden concretiseren van de inrichting en de (financiële) participatie. Maar ook het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en het aantonen van de uitvoerbaarheid (afspraken grondeigenaar en netbeheerder) horen daarbij. Bovendien is voor zonneparken groter dan 5 hectare een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?