Inventarisatie waardevolle en monumentale bomen in Meierijstad (15-06-2020)

U bent hier:

Gemeente Meierijstad heeft een nieuw bomenbeleidsplan. Dit plan geeft handvaten voor beheer van bomen in onze gemeente.

We stellen nu een Groene Kaart op. Daarop komen alle bomen te staan die alleen gekapt mogen worden als een kapvergunning afgegeven is. De Groene Kaart is eind 2020 klaar. In dit kader worden de komende weken álle monumentale en waardevolle bomen geïnventariseerd door medewerkers van BTL Bomendienst. Ze gaan de bomen bekijken, inmeten en op foto vastleggen.

Werkt u mee?

Sommige oude bomen staan op particuliere grond. Het zou ons helpen als we deze bomen ook kunnen inventariseren, mochten ze bij u op uw grond staan. Natuurlijk vragen de medewerkers van BTL vooraf uw toestemming. Ze bellen dan bij u aan.

We hopen uw medewerking bij de inventarisatie van ons natuurlijk kapitaal.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Theo Lemmers via telefoonnummer: 14 0413.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?