Jaarrekening 2020 gemeente Meierijstad laat positief resultaat zien (25-05-2021)

U bent hier:

De jaarrekening is digitaal in te zien.

De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. Wethouder van financiën Jan Goijaarts presenteerde 21 mei de jaarrekening 2020 van de gemeente Meierijstad. De gemeente sloot 2020 af met een positief resultaat van € 9,4 miljoen. Dat overschot helpt om financiële risico’s in de toekomst op te vangen.

Sterk uit de crisis

2020 was een jaar van onzekerheden. Ook financieel was het voor veel mensen een spannend jaar. Voor de inwoners van Meierijstad en ook voor de gemeente. Toch is er in het afgelopen jaar weer flink doorgepakt in Meierijstad. Ondanks de zorgen, zag het college ook veerkracht, een enorm improvisatievermogen en veel mooie initiatieven.

Wethouder Jan Goijaarts: “Als Meierijstad zetten we alles op alles om onze gemeente sterk uit de coronacrisis te laten komen. We hebben onze inwoners en ondernemers waar mogelijk ondersteund. Vanuit het Rijk is er geld beschikbaar gesteld om gemeenten hierin tegemoet te komen. Daarnaast hebben we vastgehouden aan de ambities uit het coalitieakkoord en zijn we blijven investeren. Dit naast de grote uitdagingen zoals woningbouw en klimaatverandering, die we zonder corona ook al hadden. En dat is allemaal gelukt met een positief resultaat, zonder de lokale lasten te verhogen.”

Toch maakt het college zich zorgen over de gemeentefinanciën. “Ondanks deze financiële buffer, kunnen we ons niet rijk rekenen” aldus wethouder Jan Goijaarts.
“De financiële effecten van de coronacrisis en het gebrek aan compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, brengen onzekerheid met zich mee. Een hele opgave om de volgende begroting sluitend te krijgen dus. Maar door een verantwoordelijk financieel beleid te blijven voeren, met steun van het Rijk en met de kracht van samen moet het lukken om sterk uit de crisis te komen.”

Het college van B&W heeft de jaarrekening goedgekeurd. De raad bespreekt de jaarstukken op 24 juni 2021. De jaarrekening is digitaal in te zien op meierijstad.jaarverslag-2020.nl/

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?