Kansen voor kwaliteit (23-06-2020)

U bent hier:

Nieuw afwegingskader voor hergebruik van vrijkomende (agrarische) bedrijfslocaties

Volgens een onderzoek van Wageningen Environmental Research (WENR) uit maart 2019 is Meierijstad in Noord-Brabant met afstand de nummer één als het gaat om het verwachte aantal vierkante meters vrijkomende agrarische bebouwing de komende 10 jaar. De toename in vrijkomende (agrarische) bebouwing is ook al merkbaar binnen de gemeente.

Kansen voor kwaliteit

Er worden veel initiatieven voor herontwikkeling ingediend, waar het betreffende beleid, zoals opgenomen in de geldende bestemmingsplannen, niet direct een antwoord op heeft. De realiteit gaat vaak sneller dan we vanuit de overheid met beleid of acties kunnen bijbenen. Omdat nieuwe initiatieven niet altijd voorspelbaar zijn, is er behoefte aan beleid dat flexibiliteit geeft. Het  afwegingskader voor vrijkomende (agrarische) bebouwing “Kansen voor Kwaliteit” tracht hier in te voorzien. Het doel van dit rapport is om te komen tot een afwegingskader voor de herontwikkeling van vrijkomende (agrarische) bebouwing, waarbij de (directe) omgeving leidend is, een verbetering van de kwaliteit vereist is en de direct omwonenden en andere belanghebbenden worden betrokken.

 

 

 

 

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?