Kent u iemand die een Koninklijke Onderscheiding verdient ? (28-04-2019)

U bent hier:

Kent u iemand die een lintje verdient? Veel mensen zullen deze vraag met “ja” beantwoorden. Want overal in de gemeente Meierijstad zetten mensen zich in voor verenigingen of verrichten zij bijzondere activiteiten. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komt de man of vrouw die u voor ogen hebt, vanwege zijn of haar bijzondere verdiensten in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding! Maar, dan moet voor hem of haar wel eerst een aanvraag ingediend worden. U kunt daarvoor zorgen.

Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van onze samenleving. Vaak kunt u deze mensen zo aanwijzen, want door hun grootse inzet geven zij uw buurt of wijk, uw vereniging of stichting al jarenlang glans. Wist u dat iedereen iemand kan voorstellen voor een lintje?

Op www.lintjes.nl  vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen, waaronder een voorbeeld van het aanvraagformulier. 

Algemene – of Bijzondere Gelegenheid?

Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee mogelijkheden. De eerste is de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De tweede is een Bijzondere Gelegenheid. De datum van uitreiking moet dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die een nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn van de vereniging waarvoor het vrijwilligerswerk gedaan wordt.

Indientermijnen

Let op: de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. U als aanvrager heeft tijd nodig voor het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verzamelen van de benodigde ondersteuningsbrieven.

Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 dienen uiterlijk 21 juni 2019 in het bezit te zijn van de burgemeester. Voor Bijzondere Gelegenheden geldt een indieningtermijn van vier maanden voor de beoogde datum van uitreiking.

Het indienen van een verzoek betekent overigens niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met een van onze medewerkers van Kabinet: Jacqueline Bijnen (jbijnen@meierijstad.nl), Mariëlle van Schijndel (mvanschijndel@meierijstad.nl en Hetty van den Tillaart (hvandentillaart@meierijstad.nl of via 14 0413.