Kunstgrasveld voor voetbalvelden Avanti’31 en WEC (27-06-2019)

U bent hier:

Werkzaamheden duren maximaal 2 weken. De velden zijn na de oplevering direct bespeelbaar.

In de eerste week van juli worden de velden omgebouwd naar kurk ingestrooide kunstgrasvelden. De nieuwe velden zijn wat betreft ‘look’ en ‘feel’ vergelijkbaar met traditionele kurksystemen. De kurk-infill heeft enige tijd nodig om zich te zetten in de kunstgrasmat. Bespeling en beregening moeten dit proces de komende tijd bespoedigen. Ter voorbereiding heeft de leverancier deze kunstgrasmatten met kurk infill laten testen door KIWA-ISA sport. Alle metingen voldoen aan de FIFA-normen en de nieuwe KNVB-norm (2019). Een erkende keuringsinstantie keurt de velden conform de huidige normen (KNVB 2019).

Proef innovatieve kunstgras

Afgelopen jaar zijn we samen met voetbalverenigingen Avanti ’31 en WEC gestart met een proef innovatieve kunstgras zonder instrooimateriaal (non-infill). We waren één van de eerste gemeenten waar dit nieuwe soort kunstgras werd toegepast.

Afgelopen jaar hebben de clubs ervaring opgedaan met spelen op de velden. De velden bleken niet stroef genoeg te zijn. Hierdoor konden spelers uitglijden. Diverse ingrepen om de stroefheid te verbeteren hebben niet geleid tot het gewenste resultaat. Het type non-infill moet dus nog verder worden doorontwikkeld.

Avanti’31 en WEC kunnen deze doorontwikkeling echter niet afwachten vanwege het gemis aan een bespeelbaar veld. Daarom is gekozen voor een ander type kunstgrasveld. Alle partijen staan nog steeds positief tegenover het concept van de non-infill velden en de voordelen daarvan.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?