Lees het concept gezondheidsbeleid online en geef uw reactie! (03-04-2018)

Een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners is een ambitie van het college van B&W van Meierijstad. Uitgangspunt in het gezondheidsbeleid is Positieve Gezondheid. We willen graag gezondheidsachterstanden verkleinen.

Speerpunten
Via onderstaande link kunt u het concept gezondheidsbeleid lezen. De speerpunten in het concept gezondheidsbeleid zijn gericht op het gebied van leefstijl. Voor jongeren gaat het om gezonde voeding, overgewicht, alcohol, drugs, de invloed van social media en seksualiteit. Voor volwassenen gaat het om ondersteuning van mantelzorgers, overgewicht, eigen regie, om hulp vragen en eenzaamheid. In de omgeving zijn ook mogelijkheden als het gaat om gezondheid, denk daarbij aan een aantrekkelijke buurt om te bewegen en het hebben voldoende ontmoetingsplekken voor allerlei doelgroepen.

Wat vindt u ervan?
We dagen een ieder uit om een reactie te geven op het concept gezondheidsbeleid en goede ideeën aan te dragen. Dit kan via gezondheid@meierijstad.nl.

Een reactie geven is mogelijk tot 1 mei. Met alle binnen gekomen reacties wordt een definitief plan opgesteld. Het college neemt daar eind mei een besluit over en de gemeenteraad op 5 juli