Meierijstad en provincie zetten gas op binnenstedelijke herontwikkelingen Veghel (17-09-2020)

U bent hier:

Vóór 1 januari 2021 ligt er een gezamenlijk plan van aanpak

Gemeente Meierijstad en de provincie Noord-Brabant gaan samen werken aan de gebieds- en transformatieopgaven in de kern Veghel. Met die afspraak werd het bezoek van wethouders Jan Goijaarts en Harry van Rooijen aan gedeputeerde Erik Ronnes afgesloten. Vóór 1 januari 2021 ligt er een gezamenlijk plan van aanpak over de manier waarop beide partijen deze opgaven gaan aanpakken.

Focus op 4 opgaven

In de propositie ‘Kansen in Veghel’ laat Meierijstad zien dat in de kern Veghel verschillende binnenstedelijke transformatielocaties om aandacht schreeuwen. Het gaat daarbij niet enkel om herstructurering en herbestemming, maar ook om doelstellingen op het gebied van erfgoed, klimaat en energie, ecologie, beeldkwaliteit en een aantrekkelijke (groene) openbare ruimte. De complexe, integrale gebiedsopgaven waarop Meierijstad samenwerking met de provincie zoekt zijn:

  • herstructurering van het winkelcentrum tot een nieuw compact centrum;
  • Veghel aan de Aa (herinrichting Stadhuisplein, Vlas en Graan);
  • herontwikkeling klooster Franciscanessen via het Leefgoed Veghel concept;
  • realisatie van de binnenstedelijke ecologische verbindingszone van de rivier de Aa.

Kenmerkend voor middelgrote gemeenten

Meierijstad is één van de middelgrote gemeenten van Noord-Brabant waar dit transformatievraagstuk speelt. De provincie hecht eraan de omgevingskwaliteit te verbeteren en innovatie in gebiedstransformatie te bevorderen. Daarom wil de provincie in 10 tot 12 stedelijke transformatieopgaven in Brabant actief meedoen. Meierijstad ziet dat als een kans om de samenwerking voor Veghel op de agenda te krijgen en daarmee door te pakken. Gedeputeerde Erik Ronnes reageerde positief op de uitnodiging van de bestuurders van Meierijstad. De afspraak is gemaakt dat partijen samen aan de slag gaan om nog voor de jaarwisseling een plan van aanpak klaar te hebben.

Meerdere rollen

Voor de provincie is van belang dat er een goede ontwikkelstrategie komt voor de aanpak van de verschillende opgaven die Veghel heeft binnen de stedelijke transformatie. De regie ligt daarbij duidelijk bij de gemeente, de rollen van de provincie daarin zijn richting geven, beweging stimuleren en concreet mogelijk maken. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld gezamenlijke subsidieaanvragen, of fondsvorming voor risicodragende investeringen, garantstellingen of leningen. Maar ook pilots en innovatieve retailontwikkelingen zijn denkbaar.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?