Meierijstad met veiligheidsgevoel inwoners in nationale top (06-03-2020)

U bent hier:

Het CBS deed onderzoek onder de 70.000 + gemeenten.

Het CBS deed onderzoek onder de 70.000 + gemeenten: in Meierijstad voelt zeven procent van de mensen zich wel eens onveilig. Vergeleken met de rest van Nederland is dat weinig. Burgemeester Kees van Rooij reageert met trots op dit cijfer, maar weet ook: "Veiligheid vraagt onze constante aandacht. Dit cijfer betekent niet dat we achterover kunnen leunen".

70.000 + gemeenten

In Meierijstad (7 procent) was het aandeel mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt relatief klein. Van alle gemeenten met 70 duizend inwoners of meer zijn de onveiligheidsgevoelens in de buurt in 2019 relatief groot in Heerlen (30 procent). Ook in Rotterdam en Schiedam (26 procent) voelen mensen zich verhoudingsgewijs vaker onveilig.

Nederland

Cijfers over onveiligheidsgevoelens komen uit de nieuwste versie van de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat steeds minder mensen zich onveilig voelen. Zei in 2012 nog 37 procent zich in het algemeen wel eens onveilig te voelen, in 2019 was dat 32 procent.

Onderzoeken

Het CBS vergelijkt de cijfers van Nederlandse gemeenten. De cijfers zijn gebaseerd op een grootschalige enquête onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder. In 2019 hebben 135 duizend personen de vragenlijst ingevuld. Binnenkort komt Meierijstad met de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek, dat werd gehouden onder de inwoners van Meierijstad. Onderdeel van dit leefbaarheidsonderzoek is veiligheid, maar dan meer specifiek op wijkniveau.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?