Meierijstad Mijmert: aandacht voor coronatijd met Mijmerplekken en podcast (29-10-2020)

U bent hier:

Oproep voor locaties en verhalen

Het comité Meierijstad Mijmert geeft aandacht aan de impact die corona heeft op de gemeente Meierijstad. Alle dertien kernen krijgen een mijmerplek. In podcasts komen verhalen van inwoners. 

Hoe dat allemaal precies vorm krijgt, blijft nog even een verrassing. Maar het worden plekken waar je in alle rust alleen of samen kunt mijmeren. Keurig op afstand van elkaar.

Gevolgen en impact van de coronacrisis

Corona raakt Meierijstad hard. Er zijn mensen uit onze naaste omgeving ziek geworden en overleden. De druk op de zorg was en is ongekend hoog. Het onderwijs verandert. Ondernemers zien de basis onder hun bedrijfsvoering wegvallen. Mensen verliezen hun baan. Feestjes, diploma-uitreikingen, familiebijeenkomsten en veel andere dingen die het leven mooi maken gaan niet door. Tegelijkertijd ontstaan er sinds de uitbraak van corona hartverwarmende initiatieven waarbij inwoners van Meierijstad er voor elkaar zijn.

Op verzoek van burgemeester Kees van Rooij heeft een comité uit de samenleving nagedacht over de wijze waarop er in Meierijstad op een gepaste manier, gemeentebreed, aandacht besteed kan worden aan de gevolgen en impact van de coronacrisis. Zodat we er nu, maar ook in de toekomst, aandacht voor hebben.

Het comité vraagt om hulp

Het comité is benieuwd naar uw verhalen. Niet alleen de verhalen van jongeren voor wie alles anders is geworden, maar van alle inwoners, wijk- en dorpsraden, maatschappelijke en culturele organisaties, ondernemers en hulpverleners. U kunt zich aanmelden via de website http://www.meierijstadmijmert.nl

Presentatie

Op 28 maart 2021 worden alle locaties en alle verhalen gepresenteerd in alle dertien kernen van Meierijstad. Hiervoor wordt een speciaal programma uitgewerkt.

Meer informatie

Op de website http://www.meierijstadmijmert.nl is meer informatie terug te vinden over de plannen en de wijze waarop u uw ideeën en hulp kunt aanreiken.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?