Meierijstad presenteert duurzame mobiliteitsvisie (15-06-2021)

U bent hier:

Mobiliteit is van ons allemaal; reacties welkom.

Gemeente Meierijstad moet ook in de toekomst bereikbaar, verkeersveilig & leefbaar, en duurzaam & gezond blijven. Op deze 3 ambities is de nieuwe Duurzame Mobiliteitsvisie gestoeld. Het bevat de belangrijkste opgaven waar de gemeente aan wil werken: bereikbaarheid van bedrijventerreinen met verschillende vervoerswijzen; voorzieningen voor iedereen bereikbaar houden; veilige mobiliteit; een kwaliteitssprong voor de fiets en een verduurzamingsslag van de automobiliteit. De visie bevat ook een flexibel uitvoeringsprogramma met concrete maatregelen. De conceptversie van de visie gaat vanaf 16 juni de inspraak in.

Inspraak

Het is niet verplicht de mobiliteitsvisie ter inzage te leggen. Toch kiest het college er bewust voor dat wel te doen. Wethouder van Rooijen: “We hebben veel mensen weten te betrekken in de totstandkoming van de visie; honderden inwoners via de enquête en allerlei belanghebbenden in deden mee in doelgroepgerichte focusgroepen en in gemixte werkateliers. Vanwege Corona moest dat gaandeweg allemaal online. Er ligt nu een gedegen en belangrijk document waar we járen mee willen gaan werken. Daarom geven we iedereen nu de kans te zien wat het resultaat is én erop te reageren.”

Mobiliteit is van ons allemaal; reacties welkom

De concept-visie is van 16 juni t/m 27 juli digitaal te raadplegen via de website van de gemeente www.meierijstad.nl/mobiliteitsvisie. Er ligt ook een exemplaar ter inzage bij de Infobalie in het gemeentehuis in Veghel. “Een mobiliteitsvisie lijkt misschien abstract, maar raakt in feite iedereen: de bereikbaarheid van onze bedrijven, het reisgedrag en -mogelijkheden van de werknemer, veiligheid van alle verkeersdeelnemers, netwerk voor fietsers. Daarom hoop ik dat veel mensen er kennis van nemen; reacties zijn welkom”, luidt de oproep van de wethouder.

Alle zienswijzen komen in de Nota van Beantwoording. Die wordt tegelijk met de definitieve visie dit najaar aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?