Meierijstad scoort een 8- (21-04-2020)

U bent hier:

... voor prettig wonen en veiligheid in 2019. Onze inwoners vinden het over het algemeen goed wonen in Meierijstad. 

Gemeente Meierijstad werkt elke dag aan een prettige en veilige woon-en leefomgeving, samen met inwoners en maatschappelijke partners. Om inzicht te krijgen in verdere verbeterkansen, heeft de gemeente een uitgebreid onderzoek gehouden om inzicht te krijgen in de leefbaarheidsbeleving van inwoners van de wijken en dorpen. In dit onderzoek werden onderwerpen als bereikbaarheid, veiligheid, staat van de openbare ruimte, verbondenheid en gezondheid onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de inwoners het over het algemeen goed wonen vinden in Meierijstad. Het gemiddeld rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt is in 2019 een 7,9. En over het algemeen voelen inwoners zich ook veilig in Meierijstad. Zij geven als gemiddeld rapportcijfer voor veiligheid in de buurt een 7,8.

Leefbaarheidsonderzoek 2019

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de leefbaarheidsmonitor 2019. De monitor is te vinden via www.meierijstad.nl/leefbaarheidsmonitor. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek gaat de gemeente, samen met inwoners en maatschappelijke partners verder werken aan een optimaal woon-, en leefklimaat.

Wethouder Coby van der Pas: “Van de 19.000 inwoners in heel Meierijstad die een enquête hebben ontvangen, hebben in totaal maar liefst 4.780 deze ingevuld; een mooi resultaat. Dankjewel aan alle inzenders voor hun moeite! Hiermee krijgen we een goed beeld van de ervaren leefbaarheid in wijken en dorpen in Meierijstad. En met de aandachtspunten die naar voren kwamen, gaan we de komende tijd samen aan de slag, zodat inwoners zich in de toekomst nog prettiger en veiliger voelen in Meierijstad.”

Samen werken aan leefbaarheid

Het verder werken aan de leefbaarheid gaat in samenwerking met inwoners en met maatschappelijke partners zoals welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, wijk- en dorpsraden en politie. De komende tijd wordt aan de hand van de uitkomsten samen gekeken of deze tot verbeterplannen, op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, veiligheid en verbondenheid, moeten leiden en wie daaraan kan bijdragen. Voor inwoners die zelf verbeterinitiatieven willen oppakken zijn bestaande mogelijkheden voor financiële ondersteuning beschikbaar vanuit het leefbaarheidsbudget en/of het nieuwe ideeënfonds.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?