Mogelijke onrust in Meierijstad (26-01-2021)

U bent hier:

Op social media zijn vandaag berichten verschenen over mogelijke rellen in Meierijstad.

Dinsdag 26 januari 2021 18:30 u

Burgemeester Van RooijVerklaring burgemeester Van Rooij:

"Ook Meierijstad is vandaag geconfronteerd met berichten op sociale media over rellen. Die berichten veroorzaken onrust bij onze inwoners. Dat raakt mij als burgemeester en ik betreur de situatie die hierdoor ontstaat waarbij burgers en ondernemers hun eigendommen willen beschermen.

Het dagelijks leven in Meierijstad moet zo goed mogelijk door kunnen gaan. Daar richt ik mij op."


Dinsdag 26 januari 2021,  16:55 u

Gevoel van onveiligheid

Gevoelens van onveiligheid bij inwoners en ondernemers begrijpen wij heel goed. En ook als zij vanuit dit gevoel van onveiligheid de behoefte hebben hun eigendom te willen beschermen.

We willen het dagelijks leven zoveel als mogelijk door laten gaan. Ondertussen werkt de gemeente nauw samen met justitie en politie en de situatie wordt nauwgezet gemonitord. De politie is zichtbaar aanwezig in de kernen en zo nodig treedt de politie op.

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?