Nieuwe aanpak begeleiding mensen met psychische kwetsbaarheden in eigen wijk of dorp (01-03-2018)

Mensen met psychische kwetsbaarheden willen net als iedereen het liefst gewoon leven in hun eigen wijk of dorp. Om dat goed te begeleiden, zijn we bezig met een nieuwe aanpak.

Waar voorheen mensen in een specialistische omgeving werden begeleid, kijken we nu meer naar ‘gewone’ voorzieningen. Woningcorporaties, gemeenten en zorgaanbieders in de Meierij en Bommelerwaard zijn daarbij betrokken. Daarin trekken ze nauw op met de cliënten en hun omgeving.

Er is nu een aantal praktische en handzame afspraken gemaakt. We hebben het over vijf vuistregels. Die gaan het mogelijk maken dat mensen met psychische kwetsbaarheden zich thuis voelen in de wijk. Het gaat dan om:

  • goed wonen en een veilig thuis,
  • gezonde financiën en geen onnodig financieel gedoe,
  • een waardevolle daginvulling en doen wat bij iemand past,
  • goede ondersteuning die echt bij iemand past
  • een fijne leefomgeving voor en met iedereen

Samen met omgeving

Afspraken zijn gemaakt in nauw contact met cliënten en hun omgeving. Dat zijn bijvoorbeeld familieleden en cliëntenraden Voor Schijndel is het project Offenbachstraat met 23 personen met een Beschermd Wonen all-in indicatie als pilot in beeld gekomen. Na zorgvuldig gelopen individuele trajecten is met 9 personen een eigen huurovereenkomst gesloten, waarbij deze mensen volwaardig participeren in de maatschappij. Dit resultaat is samen met het sociaal wijkteam Schijndel bereikt.

Integratie

Wethouder Witlox: “We zijn in gesprek gegaan met de naaste familie om samen te zoeken naar goede woon- en ondersteuningsvoorzieningen voor de bewoners uit de Offenbachstraat. Na aanvankelijke aarzeling en bezorgdheid is het voor 50% van de bewoners mogelijk gebleken te verhuizen naar reguliere woonvoorzieningen en te integreren in de wijk. Het gaat om schijnbaar eenvoudige dingen. Zaken die voor ieder mens belangrijk zijn. Maar voor mensen die het (net) niet zelf kunnen redden, zijn dat vaak de dingen die moeilijk(er) te regelen zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we deze afspraken samen maken.”

Passende ondersteuning

Centraal staat de vraag: hoe houden ze de regie over eigen leven en hun eigen herstel? We gaan uit van de sterke en gezonde kant van mensen. En hebben tegelijkertijd oog voor de kwetsbaarheden. We zoeken samen met hen naar passende ondersteuning in de eigen omgeving: met persoonlijke begeleiding, een goede woonplek en sociale contacten in de wijk. Met over en weer een veilig gevoel.

Werkbijeenkomst

In een werkbijeenkomst op 1 maart zijn deze afspraken verder besproken. Cliënten, hun naasten, medewerkers, managers en bestuurders uit alle organisaties waren daarbij aanwezig. In totaal meer dan 100 mensen. Zo’n bijeenkomst helpt de afspraken ook echt tot leven te laten komen, zodat we er met elkaar ook naar handelen.